Profiel van 2of3bijEEN

Het aantal plaatsen dat zich heeft aangesloten bij 2of3bijEEN (voorheen de Basisbeweging) is in de afgelopen tijd gestegen van acht naar twintig. De koepelorganisatie krijgt opnieuw vorm en er zijn diverse groepen die daarin willen meedoen.

Een delegatie van de Raad van Kerken bezocht het kerkgenootschap op vrijdag 13 mei in Utrecht. De recente ontwikkelingen in het kerkgenootschap kwamen aan de orde, de koepelfunctie die welaanwezig is, maar niet te stevig mag zijn; de herkenning die er onderling is in engagement en ook in concrete thema’s zoals de verhouding leken en professionals, de liturgie en bijbelstudie.

De basisbeweging is in 1978 begonnen als vereniging waarbij ruim 90 lokale groepen uit het hele land zich aansloten, zoals de Dominicus Amsterdam. Ook ontstond er snel samenwerking met diverse andere organisaties, zoals de Rode Hoed, Kerk en Wereld. Het is vooral de kerk van onderop, die aanvankelijk op het landelijk kantoor in Utrecht vier medewerkers had. Inmiddels is er geen kantoor meer, het is een netwerk geworden van enkele merendeels oecumenische groepen en organisaties, waaronder de vrouwensynode. De verbondstafel, zoals men zelf zegt, komt met enige regelmaat bijeen en is een inspiratiebron voor de diverse groepen.

2of3bijEEN heeft een duidelijke inbreng in de Raad van Kerken. Tijdens het bezoek werden wensen uitgewisseld voor jet beleidsplan. Genoemd werden onder meer het zoeken naar meer balans in de kerkelijke besturen tussen mannen en vrouwen, de noodzaak zich niet al te gemakkelijk aan te passen bij ontwikkelingen in de samenleving, de behoefte aan een kritische invulling van de pelgrimage en de wens meer ruimte te geven aan een eigen oecumenisch geluid in het publieke domein voor de samenwerking van kerken.

De inbreng van de Basisbeweging in de plenaire Raad krijgt al jaren gezicht in de persoon van Yosé Höhne-Sparborth. Zij onderhoudt voor de Raad van Kerken ook contacten met Irak, in het bijzonder met bisschop Mirkis. Tijdens het bezoek overhandigde ze een film van 13 minuten van haar laatste bezoek aan Kirkuk. Ze was daar op verzoek van de Raad als begeleidster van een EO-team. Ze maakte ook zelf filmopnames die laten zien hoe studenten door Mirkis worden opgevangen en in de gelegenheid worden gesteld hun studie voort te zetten. ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’, zoals een campagne van de Raad van Kerken heet, zal vooral vorm moeten krijgen door de eigen infrastructuur in de genoemde landen naar de toekomst veilig te stellen. Dat begint met mensen in de gelegenheid stellen zelf verantwoordelijkheid te dragen. Wie de film wil zien, kan zich in verbinding stellen met Yosé Höhne-Sparborth of met Kerk en Vrede in Utrecht. Wie financieel wil bijdragen kan een bedrag overmaken op giro NL74INGB0000435382 van de actie ‘Adopteer een student’, t.n.v. Kerk en Vrede o.v.v. ‘Kirkuk’.

Aanwezig tijdens het gesprek waren Gijs den Boer (ex-voorzitter van de Basisbeweging), Mirjam Wolthuis (van de Domicus in Amsterdam), Jasja Nottelman (van de Oecumenische Vrouwensynode), Yosé Höhne – Sparborth (afgevaardigde naar de Raad), Dirk Gudde (voorzitter van de Raad van Kerken) en Klaas van der Kamp (secretaris Raad van Kerken).

Foto’s:
1. Jasja Nottelman
2. Gijs den Boer
3. Mirjam Wolthuis