Kerkraam aangeboden

Als er een kerk is of een moskee, of een bibliotheek die enige tijd een bijzonder kerkraam wil plaatsen, is dat mogelijk. Striptekenares en theoloog Margreet de Heer tekende een ‘Kerkraam van Broederschap’. Het raam beeldt de gezamenlijke geschiedenis van Christendom en Islam uit, met de nadruk op het gemeenschappelijk erfgoed.

Tot 17 juni 2016 is het raam te zien op een tentoonstelling in de St. Bavokerk in Haarlem. Maar daarna heeft het nog geen onderdak. ‘En het verdient het om gezien te worden!’, Aldus Esther van der Panne, eindredacteur van Open Deur (Boekencentrum). Zij laat dan ook een oproep uitgaan: ‘Heb je een goede plek voor dit doek (van 2,70 meter hoog en 2 meter breed) – bijvoorbeeld in een kerk, moskee, bibliotheek, ontmoetingscentrum? Stuur dan voor 6 juni een mail naar opendeur@boekencentrum.nl waarin je vertelt waar je dit kerkraam wilt ophangen en waarom het daar op zijn plaats is. De winnaar krijgt voor 15 juni bericht. Als er veel gegadigden zijn, kan het doek eventueel rondreizen’.

Voor de liefhebber geven we nog iets meer informative over het kerkraam. Het Kerkraam van Broederschap heette oorspronkelijk ‘Gouds Glas 2.0’ en werd getekend in opdracht van Museum Gouda, als kleurplaat bij een tentoonstelling over de Goudse Glazen, de beroemde gebrandschilderde ramen in de Goudse Sint Janskerk.

Margreet de Heer vertelt daarover: ‘In 2016 mocht ik een expositie inrichten in de Sint Bavokerk in Haarlem, een perfecte gelegenheid om deze plaat eindelijk in te kleuren en op “ware grootte” ten toon te stellen: als bijna 3 meter hoge print’.

‘Het raam beeldt de gezamenlijke achtergrond en geschiedenis uit van Islam en Christendom, met de nadruk nu eens niet op alle verschillen, conflicten en terreur, maar op het gedeelde erfgoed, zoals grote overlappende delen van de Bijbel en de Koran, en de uitwisseling van wetenschappelijke en filosofische ideeën, uitvindingen en geschriften in de late Middeleeuwen’.

Vervolgens nog enkele opmerkingen meer bij details van het raam:

Helemaal linksboven in de tekening is de tempel van Jeruzalem te zien – een heiligdom dat door de eeuwen heen een gebedsoord is geweest voor Joden, Christenen en Moslims.

De Bijbel en de Koran kennen allebei Adam en Eva als eerste mensen, die in het Paradijs leefden en daaruit verbannen werden toen zij aten van de verboden vrucht…

Kaïn en Abel waren de zonen van Adam en Eva. Zij legden allebei een rookoffer aan voor God, maar Kaïn werd woedend toen hij zag dat het offer van Abel beter werd ontvangen, en sloeg zijn broer dood. Dit verhaal over de allereerste moord komt zowel in de Bijbel als in de Koran voor.

Abraham is voor zowel de Christenen als de Moslims een aartsvader. Hij werd door God geroepen om zijn geboorteplek Ur te verlaten, op zoek naar het land dat God hem wijzen zou.

Abraham en zijn vrouw Sara kregen een zoon: Isaak, en Abraham had ook een zoon bij zijn slavin Hagar: Ismaël. Toen de jongetjes opgroeiden, werd Sara jaloers en vroeg Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen.

Dit is waar de wegen zich scheidden tussen Jodendom en Christendom enerzijds, en Islam anderzijds: Ismaël is de voorvader van de moslims, Isaak die van Joden en Christenen.

In de Middeleeuwen trokken Christenen ten strijde tegen de Moslims in Jeruzalem tijdens de bloederige Kruistochten.

De Islam kende een hoogwaardige cultuur van kennis en wetenschap: vooral in de tweede helft van de Middeleeuwen lagen moslim-wetenschappers ver voor op de wetenschappers in het Westen. Zij vertaalden geschriften van Oude Grieken zoals Plato en Aristoteles in het Arabisch, en schonken de wereld vele wetenschappelijke instrumenten en astronomische inzichten.

Het is goed om er bij stil te staan dat de multiculturele samenleving allang geslaagd is, en dat er vele samenwerkingsverbanden zijn tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden. In de media is dat helaas niet altijd zichtbaar en wordt de nadruk gelegd op geweld en onbegrip. Maar uiteindelijk zijn er in Nederland veel meer mensen die in vrede samenleven, dan mensen die dat niet doen. Laten we dat voor ogen houden en samen vieren!