Problemen Ben Gurion

Deelnemers aan een internationale oecumenische conferentie in Bethlehem zijn urenlang ondervraagd op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv en verschillende mensen zijn voor één nacht of langer vastgehouden in detentie. Onder hen is Marijke van Duin, vanuit de algemene doopsgezinde sociëteit lid van de werkgroep ‘klimaatrechtvaardigheid’ van de Wereldraad van Kerken. Zij is na één nacht detentie het land uitgezet en teruggekeerd naar Nederland.

De Wereldraad van Kerken voert zoals bekend een actief en soms kritisch vredesbeleid ten aanzien van Israël en Palestina. Maar het is niet duidelijk of dat de oorzaak is van de bijzondere behandeling op de luchthaven. Het beleid van de Wereldraad wordt mede gevoed door een negental kerken die in Israël en Palestina aanwezig zijn en drie kerken die daarnaast hun thuisbasis in de region hebben, dat zijn: de Episcopale Kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten, het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Jeruzalem en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.

De Wereldraad van Kerken heeft een persbericht naar buiten gebracht over de kwestie. Dr. Olav Fykse Tveit spreekt over ‘onvoorspelbaar en onacceptabel’ gedrag. ‘De Wereldraad van Kerken protesteert tegen de excessieve, onredelijke en geheel ongerechtvaardigde behandeling door de Israëlische autoriteiten van de vertegenwoordigers van de WCC lidkerken en de staf, die een discussie zouden voeren over klimaatverandering en aanwezig waren op uitnodiging van de WCC lidkerken in de regio’. Het was de bedoeling om een periodiek overleg te voeren in de regio Bethlehem, waar één van de lidkerken een geschikte lokatie voor de vergaderingen had aangeboden.

De Wereldraad heeft het persbericht opgesteld, nadat aan alle bezoekers om een schriftelijke verklaring was gevraagd van wat er zich precies heeft afgespeeld. Ook Marijke van Duin heeft haar bevindingen tot in detail op papier gezet en naar Geneve gestuurd. Inmiddels zijn alle betrokkenen weer veilig thuisgekomen. Het persbericht spreekt nu over een intimiderende benadering van de autoriteiten. Tveit zegt dat men bij de Wereldraad niet had voorzien dat er problemen zouden kunnen ontstaan rond het werkbezoek, omdat er in het verleden wel vaker dergelijke vergaderingen in de region zijn belegd. Het persbericht herhaalt nog eens dat men zich als oecumenisch orgaan wil inzetten voor een vredevolle relatie tussen diverse partijen in de regio. De Wereldraad vraagt de Israëlische regering om een verontschuldiging.

Foto’s: luchthaven en Marijke van Duin (bron: diverse websites)