Oecumenisch vredesgebed

De Haagse gemeenschap van Kerken geeft een vervolg aan de condoleances die vanuit diverse religies afgelopen week zijn aangeboden bij de Belgische ambassade. Op vrijdag 1 april zal er een oecumenische vredesgebed plaatsvinden in het teken van de herdenking van de aanslagen in Brussel en van andere terroristische aanslagen die gepleegd worden zoals in Lahore en Mosul.

Vertegenwoordigers van diverse religieuze stromingen worden uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen. Het gebed zal die dag een interreligieus karakter krijgen. Het gebed vangt aan om 13.30 uur en vindt plaats op het plein vóór de kerk van de Heillige Jacobuskerk, Parkstraat 65A, Den Haag.

‘We geloven dat religie de beste krachten in mensen naar boven kan brengen. Gelovige mensen beschouwen de aarde en de samenleving als een geschenk en een opdracht. Het is een geschenk om door te geven aan de generaties die na ons komen en een opdracht om in gerechtigheid en vrede deze samenleving op te bouwen. De diversiteit die we ervaren nodigt uit om elkaar te ondersteunen om vanuit het beste van onze tradities samen te bouwen aan die ene wereld die de Eeuwige ons heeft toevertrouwd’, aldus dr. Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse gemeenschap van kerken en Margriet Quarles van Ufford, secretaris van de Haagse gemeenschap.

De Haagse gemeenschap van Kerken heeft vorige week samen met leden van het Overlegorgaan Joden Christen moslims en met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hindoeraad en van Pax condoleances aangeboden aan de bevolking van België in de persoon van de Belgische Ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie de heer Chris Hoornaert.