E-flits, maart 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Symbool
Kerken uit verscheidene plaatsen hebben laten weten aandacht te geven aan de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrie & Irak’. Er wordt om symbolisch materiaal gevraagd om de actie te onderstrepen. Daarom zijn er stickervellen en mogelijk komt er een reversspeld. Stickervellen te bestellen bij het bureau. Het gaat om het tonen van solidariteit.

Peiling
Kerk in Actie komt komende maand met resultaten van een peiling hoe vertrouwd Nederland is met de situatie in Syrië en Irak. Er zijn in absolute zin veel reacties van protestanten op dit moment en in relatieve zin van oud-katholieken en Syrisch-orthodoxen. Voor wie op de valreep nog wil meedoen, klik nu hier.

Uitgave eucharistie en avondmaal
De Raad van Kerken komt deze maand met een uitgave over de beleving van eucharistie en avondmaal. Daarin onder meer getuigenissen van kerkleiders hoe zij het sacrament beleven.

Palliatieve zorg
Niet met snelle morele beoordelingen maar door in de diepten bij concrete mensen te staan kunnen kerken een bijdrage leveren aan palliatieve zorg en de discussie over euthanasie. Een taakgroep zal er komende tijd verder aan werken. Dat is het resultaat van een bezinning in de plenaire Raad.

Dreigbrieven
Met verontwaardiging heeft het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims) kennisgenomen van de dreigbrieven die bij een tiental moskeeën door de bus is gevallen. Van joodse zijde geeft men aan dat er al jaren extra beveiliging bij synagogen is en men hoopt dat de moskeeën daarvan verschoond blijven.

Provinciale Raad Utrecht
Kerken en raden van kerken uit de provincie Utrecht zijn uitgenodigd op 9 maart vanaf 19.30 uur om een start te maken met de provinciale raad van kerken in de provincie Utrecht. Met de provinciale raad moet onderlinge afstemming worden bevorderd en een gezamenlijk geluid worden geformuleerd richting provinciale overheid.

Oude oecumene
Al in 1727 was er sprake van oecumenische vieringen van lutheranen en de evangelische broedergemeente. Dat jaartal kwam boven tafel toen een delegatie van de plenaire Raad op bezoek was bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist. De landelijke Raad maakt een bezoekronde langs de lidkerken en zamelt onder meer wensen in met betrekking tot het nieuwe beleidsplan.

Week van gebed 2017
In verband met te maken preekroosters in lokale gemeenten wordt de Raad vaak gebeld met de vraag naar de data voor volgend jaar. De Week van gebed voor de eenheid van de christenen is van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017.

Mintjes
Met de stormachtige groei van de islam in Nederland zou het nuttig zijn als iedere Nederlander een abc van de islam zou kennen. Die gedachte kwam aan de orde in een interview dat voor de radio werd gehouden met Harry Mintjes, afscheid nemende voorzitter van de contactgroep Islam van de Raad van Kerken. Harry Mintjes blijft als adviseur gewoon met de Raad verbonden. Voor het interview: klik hier.

Participatie
Het bijbelse thema gerechtigheid is slechts op enkele onderdelen te vergelijken met het begrip participatie. Het eerste is moreel. Het laatste politiek en opportunistisch. Daarover ging het onlangs in Wierden. Klik hier.


Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, no. 3, 2016 van de e-flits.