Data Kerkennacht 2017

Er zal weer een kerkennacht worden gehouden in 2017. De datums zijn inmiddels al bekendgemaakt. Kerken zullen hun deuren openzetten in het weekend van 23 tot 25 juni 2017. Dat heeft de nieuwe werkgroep van de stichting Kerkennacht bekendgemaakt.

Er zijn enkele herschikkingen geweest qua organisatie. Het oude stichtingsbestuur gaat verder als werkgroep en ressorteert formeel binnen het raamwerk van de Raad van Kerken. Eén en ander heeft tot gevolg, dat er enkele aanvullende vacatures zijn gecreëerd in het bestuur. Er wordt gezocht naar mensen van rooms-katholieke huize en mensen vanuit diverse andere kerken buiten de Randstad. Verder is er een vacature voor een vrijwilliger om een facebookpagina bij te houden. Als er mensen zijn die het leuk vinden om daarin een rol te spelen en die bereid zijn ongeveer drie keer per jaar een bijeenkomst bij te wonen in Amersfoort, dan kunnen ze zich melden (rvk@raadvankerken.nl; onder vermelding van ‘kerkennacht vrijwilliger’).

De werkgroep komt weer bijeen op 14 juni a.s. Het is de bedoeling om dan een thema af te spreken dat als leidmotief geldt voor de kerkennacht van 2017. Suggesties daarvoor kunnen worden ingestuurd aan Bert Kuipers, voorzitter van de werkgroep of aan het bureau van de Raad van Kerken (rvk@raadvankerken.nl). Op deze website wordt onderaan een aparte doorklikpagina aangebracht waarop bezoekers de basisinformatie vinden.