Afscheid ‘ecumenical officer’

Roel Aalbersberg neemt afscheid van ICCO Cooperation. Op 7 april is er een receptie, waarop de ‘ecumenical officer’ van ICCO en Kerk in Actie vele van zijn contacten de hand zal drukken.

Als er internationale delegaties naar Nederland komen, brengen ze gewoonlijk ook een bezoek aan ICCO en Kerk in Actie. Dat komt omdat de diaconale kant van het oecumenische werk prominent op hun agenda staat. Het belang heeft een ideële en tegelijk een financiële achtergrond. Wie de inkomsten en uitgaven van de internationale oecumenische organisaties analyseert, zal al snel merken dat een groot deel van het budget diaconaal geoormerkt is. Logisch dus ook, dat organisaties als Kerk in Actie en ICCO (beide protestants) nauwkeurig de internationale, oecumenische ontwikkelingen in de gaten houden.

Roel Aalbersberg is al jarenlang het gezicht in dezen. Hij trad op 1 juni 1976 in dienst van ICCO, eerst als medewerker bij de afdeling Azië, waar hij de verantwoordelijkheid kreeg voor de relaties met het verre oosten. In 1985 werd hij benoemd tot secretaris binnenland. Hij onderhield in die functie nauw contact met de media. In 1994 kreeg Roel Aalbersberg de verantwoordelijkheid voor de internationale, oecumenische betrekkingen.

Roel Aalbersberg was nauw betrokken bij de oprichting in 2010 van ACT Alliance (Action by Churches Together): het wereldwijde netwerk van kerken en hulporganisaties waarbij ICCO en Kerk in Actie zijn aangesloten.

Roel neemt afscheid met een viering en een receptie in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht op 7 april van 15.30 uur tot 18.00 uur.