Syrië: Sprekerslijst

George Acis, theoloog en religiewetenschapper die zich specialiseerde in het Syrisch christendom, tel. 06-14138209 email: gewargis@hotmail.com

Feije Duim, medewerker van Kerk in Actie, verantwoordelijk voor zendingscontacten in Egypte, Libanon, Syrië, de Golfstaten en Pakistan, tel. (030) 880 14 56, email feije.duim@icco-cooperation.org    

Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), www.skinkerken.nl, tel. 06-49633358, email  anmar.hayali@gmail.com (geboren en getogen in Irak).

Yosé Höhne-Sparborth, vertegenwoordigt de Basisbeweging Nederland in de Raad van Kerken, actief in Kerk en Vrede, bezocht Irak in 2002, 2003 en 2004. Verbleef in 2014 en 2015 een langere periode in Irak (Kirkuk en Erbil) mthohne-sparborth@hetnet.nl

Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, tel. 073-7370026, email: lvanleijsen@oecumene.nl

Heleen Murre-van den Berg, directeur Instituut voor Oosters-Christendom, tel. 24 361 56 03 email: hlmvandenberg@ivoc.ru.nl

Joris van Voorst tot Voorst, directeur Kerk in Nood, tel. 073 613 08 20, email jvv@kerkinnood.nl

Open Doors, diverse sprekers over Irak en Syrië, aanvragen via presentatie@opendoors.nl of 0341-465033.