Syrië: Gebedsteksten

Gebedsteksten

1. Gebed voor alle vluchtelingen

Heer,
u was ooit een vluchteling
toen u, het kindje in de kribbe,
moest vluchten naar Egypte.
Wij bidden voor de mensen
die op de vlucht zijn voor vervolging,
rampen en hopeloze situaties.

Heer,
u leidde uw volk veertig jaar lang
door de woestijn.
Wij bidden voor de mensen
die zijn achtergelaten in de woestijn,
die verdwijnen
in het niemandsland tussen de grenzen.

Heer,
u wilde dat onze vaders en moeders
op zoek zouden gaan naar een nieuw leven
in een nieuw, beloofd land.
Wij bidden voor de mensen
die de moed hebben
om op zoek te gaan naar een nieuw leven in een nieuw land
waar ze hopen dat de toekomst hen weer toe zal lachen.

Heer,
u heerst over de woeste zee;
u laat de golven tot bedaren komen
als zij zich hoog oprichten.
Wij bidden voor de mensen
die hulpeloos op zee ronddrijven
en in de golven verdrinken.

Heer,
u spleet de zee in tweeën
zodat uw volk verder kon trekken
en maakte het water zo stevig als een muur.
Wij bidden voor de mensen
die de zee ervaren als een muur
omdat wij hen niet verder laten trekken.

Heer,
u gebiedt dat wij vluchtelingen
zien als onze buren.
Wij bidden voor ons allemaal,
dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.
Amen.

(Bron: http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-alle-vluchtelingen)

2. Gebedspunten Irak en Syrië

Bid voor de crisissituatie in Irak en Syrië

•    Bid dat het geweld en het bloedvergieten in Irak en Syrië stopt.
•    Honderdduizenden gezinnen zijn gevlucht. Bid ook voor hen die niet konden vluchten.
•    Bid voor de Irakezen en Syriërs die familieleden hebben verloren.
•    Kinderen groeien op in een oorlogssituatie en maken moeilijke dingen mee. Bid voor hen.
•    Hulpverleners in Irak en Syrië hebben het zwaar. Bid om geloof, wijsheid en kracht.
•    Bid dat Iraakse en Syrische christenen durven geloven dat er toekomst voor hen is in hun eigen land.

Bid voor IS, leiders en politici

•    Bid om een wonder: dat IS-strijders inzien hoeveel ellende ze veroorzaken en hiermee stoppen.
•    Bid dat de aanwas van IS-strijders en oorlogsmateriaal uit het buitenland stopt.
•    Kinderen van IS-sympathisanten worden meegezogen in de haatretoriek.
•    Bid voor leiders, politici en groepen die het conflict beïnvloeden.
•    Bid voor kerkleiders en voor het behoud en de toekomst van de kerk in Irak en Syrië.
•    Bid dat de internationale gemeenschap wijsheid ontvangt hoe te reageren op deze crisis.
•    Er vindt een geestelijke strijd plaats, bid dat christenen wereldwijd in gebed meestrijden.

Dankpunten
•    Dank voor het vasthoudende geloof van Iraakse en Syrische christenen.
•    Dank dat kerken, kloosters en gezinnen onderdak bieden aan duizenden vluchtelingen.
•    Dank voor de christenen die blijven in Irak en Syrië.
•    Dank voor de grote betrokkenheid van christenen in Nederland en België.

(Bron: https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/irak-syrie/gebedspunten/)

3. Voorbede

Bidden wij voor Syrië dat al vier jaar wordt verscheurd door burgeroorlog. Dat mogelijk mag worden wat onmogelijk lijkt: vrede en rechtvaardigheid voor alle mensen in het land, van welke godsdienst of etnische groep ze ook zijn.

Bidden wij voor Irak dat een grote politieke onrust kent. Dat díe krachten mogen overwinnen die het land tot een samenleving maken waar plaats is voor alle burgers.

Bidden wij voor de christenen in het Midden-Oosten, in het bijzonder voor de christenen in Syrië en Irak die door het geweld in hun land tot de kwetsbaarste groepen behoren.

Bidden wij voor de vele vluchtelingen binnen en buiten Syrië, christenen, yezidi’s en moslims, soennieten en alawieten, dat ze veiligheid, onderdak, voedsel en een nieuwe toekomst mogen ontvangen. Voor de vele ontvoerden, gewonden, rouwenden en wanhopigen, dat er bevrijding, genezing, troost en perspectief moge komen. Voor allen die zich inzetten voor opvang en hulpverlening, dat ze de moed niet verliezen en niet ook zelf aan geweld ten onder gaan.

Bidden wij voor de politieke leiders die bepalend zijn voor het lot van Syrië en Irak en zovele andere landen op deze wereld. Dat niet schaamteloos eigenbelang, individueel of collectief, maar streven naar vrede en rechtvaardigheid het allesbepalende motief van handelen mag worden.

Bij het beantwoorden van de voorbede kan men het Kyrie zingen in het Syrisch, ‘Heer, ontferm U over ons!’ (zie tekst en muziek hieronder). Men kan dit doen na iedere bede. Men kan ook na iedere bede een moment stilte houden en het Syrische Kyrie één keer aan het einde zingen

NB Bovenstaande versie wordt toegeschreven aan Syrisch-orthodox aartsbisschop Gregorios van Aleppo, die in 2013 door gewapende strijders is gekidnapt en over wiens lot men sindsdien onzeker is.

(Bron: www.oecumene.nl, aangepaste voorbede Zondag Oosterse Kerken 2014)