Politiek benoemt genocide

Diverse kerken geven aan hoe ze hun inspanningen voor de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’ willen concretiseren. De Oud-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk voeren samen actie om geld in te zamelen voor Syrische kinderbijbels voor vluchtelingen. De actie is bedoeld om support uit te drukken met de Syrische christenen. Om het belang van de blijvende aanwezigheid van de kerk in Syrië en Irak te onderstrepen zal men het thema in de eigen achterban aan de orde stellen.

Diverse media berichten over de campagne. Een recent bericht kwam binnen van het Friesch Dagblad, waarin men niet alleen aandacht vraagt voor de peiling die online te vinden is en oproept deze in te vullen; er is ook informatie opgenomen van spontane steun die uit het hele land binnenkomt. De actie is niet gericht op geldwerving; toch was er een particulier die spontaan belde om te vragen of er voor de campagne nog open eindjes zijn die met geld opgelost kunnen worden. Hij zal een cameraman en delegatie faciliteren die naar Irak en Syrië kan gaan op opnamen te maken.

Ondertussen volgt een werkgroepje intern de politieke ontwikkelingen en hoopt men na de peiling met een focus op dat terrein te komen. Juist deze week heeft de Arameense Wereldraad (WCA) een bericht verspreid waarin men vertelt, dat het Europese Parlement deze week een motie heeft aangenomen om te komen tot een resolutie waarin sprake is van ‘een systematische massamoord op religieuze minderheden door ISIS/Daesh’.

De Arameense organisatie verwelkomt de stellingname van het Europese Parlement. De president van de WCA John Messo zegt: ‘De erkenning van het Europese Parlement is de eerste serieuze stap op weg naar gerechtigheid en veiligheid. Er wordt geluisterd naar de niet eindigende noodkreet van de kwetsbare etnisch-religieuze groepen in Irak en Syrië, zoals die van de Aramese christenen en de Jezidi’s, die tot de eerste slachtoffers behoren van de genocide van Isis en die worstelen om te overleven’. De Arameense organisatie wil de inspanningen voor erkenning voortzetten bij de Verenigde Naties.

De Europese Kerkenconferentie (CEC)  heeft het initiatief – ingezet door de Zweede parlementariër Lars Adaktusson –  verwelkomt. ‘Religieuze en culturele beschavingen in het Midden-Oosten verdwijnen onderhand. We zijn getuige van één van de meest extreme vormen van schendingen van mensenrechten in de regio, wara een einde aan gemaakt moet worden. Er is sprake van een systematische en gecoördineerde wijze van vernietiging van religieuze gemeenschappen, etnische groepen en hun eigendom, inclusief religieus en cultureel erfgoed met een onschatbare waarde voor de mensheid’.

Op de website van de Raad (deze site) is links het kruis van de actie te vinden. Wie daarop drukt vindt alle achtergronden. We houden ook een journaal bij, waarin we met steekwoorden een impressie geven van informatie die er dagelijks over tafel gaat. We zijn van plan het journaal in het eerste deel van de campagne wat bij te houden, om daarmee dwarsdoorkijkjes te gunnen van dingen die gebeuren en mensen uit te dagen eigen aanvullingen aan te reiken.