OJCM geschokt

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft geschokt en verdrietig kennisgenomen van de melding van verschillende moskeeën dat ze dreigbrieven hebben ontvangen. Een aantal van hen heeft aangifte gedaan.

Het OJCM bespreekt geregeld de ontwikkelingen in Nederland en probeert te reageren op relevante religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen. De groeiende intolerantie vormt al enige jaren een terugkerend thema. Enerzijds probeert het OJCM te voorkomen dat extreme groepen zich op een religie beroepen om hun gedrag goed te praten. De conferentie over ‘religieus fundamentalisme’ is daar een voorbeeld van.

Anderzijds volgt men nauwgezet de toenemende intolerantie en onkunde binnen de samenleving. De politieke voorstellen om het religieus slachten te verbieden zijn daar naar het besef van het OJCM een voorbeeld van. En de dreigende correspondentie van anonieme mensen horen eveneens in de categorie thuis van respectloosheid en valse dreiging. ‘Hakenkruizen kennen we uit een eerdere periode uit onze geschiedenis. Daarom is Artikel 1 van de grondwet voor ons van groot belang’, zo stelde de kerngroep toen men bijeen was en over de nieuwe uitingen van geweld in Nederland sprak. ‘Op dit moment worden de joodse gebedshuizen al permanent bewaakt. We hopen niet dat het met de moskeeën dezelfde kant op gaat’, aldus één van de deelnemers in het overleg.

Het OJCM wil zich met de diverse achterbannen inspannen om de veiligheid van alle gebedshuizen te garanderen. In gesprekken met de overheid en met onderdelen van de eigen achterban spant men zich daar verder voor in. Zoals bekend zijn in het OJCM onder meer de Raad van Kerken vertegenwoordigd en het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid). Ook Joodse geledingen (orthodox en progressief) doen mee in het OJCM. 

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft de stellingname van het OJCM zelf in een persbericht nog eens onderstreept. In het bericht wenst men de moslimgemeenschap sterkte toe na de ontvangst van de dreigbrieven. “De joodse bevolkingsgroep weet als geen ander waar dit uiteindelijk toe kan leiden. Het toont weer hoe moslims en joden elkaar nodig hebben”, aldus de progressieve joden.

Foto: Deze foto circuleert op internet, waarop een moslim de ontvangen dreigbrief toont