Week van gebed op tv

De week van gebed zal zondag 17 januari uitgebreid op televisie zijn te zien. De gezamenlijke viering wordt uitgezonden door EO-IKON vanaf 9.10 uur via NPO2. De opnames komen uit de Immanuëlkerk in Maassluis.Om 10.30 uur begint de eucharistieviering van de KRO-NCRV-RKK in Sneek, en ook die viering zal ingekleurd worden vanuit het thema van de week van gebed.

Achter de schermen is men bij de Raad van Kerken erg blij met de aandacht voor de week van het gebed om de eenheid onder de christenen. Doordat het thema ‘Het Woord is aan jou’ in de media centraal staat, beseffen de mensen in het land dat ze onderdeel zijn van een groot geheel. In heel Nederland zijn er honderden kerken waarin het thema uit 1 Petrus aan de orde komt. Het materiaal bij de Raad van Kerken is totaal uitverkocht. Een goed teken.

Er zijn drie voorgangers in Maassluis: ds. Gerrit van Dijk, ds. Gerhard Messelink en pastor Henri Egging. Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor WonderWijs, brassband Leger des Heils en de praiseband met muzikanten uit de deelnemende kerken.

Als deze dienst is afgelopen komt pastoor Peter van der Weide in beeld. Hij leidt de eucharistieviering vanuit de Sint Martinuskerk te Sneek.

Foto: Het zoutbrood komt symbolisch terug in de liturgie; Tini Brugge heeft er voorstellen voor geformuleerd; klik hier.