Bloemen bij Turkse ambassade

Nederlandse vertegenwoordigers van de Joodse, Christelijke en de Islamitische gemeenschap hebben naar aanleiding van de terreuraanslagen in Istanbul, vrijdagmiddag hun medeleven betuigd. De Liberaal Joodse gemeenschap en het Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap brachten samen met de islamitische CMO en de Raad van Kerken bloemen naar de Turkse ambassade in Den Haag. Zij zeggen dat de gebeurtenissen in Istanbul niks te maken hebben met de islam.

In een vraaggesprek voor Demet TV verwoordde Hanneke Gelderblom namens het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims): ‘Zij misbruiken de naam van God. Deze handelingen hebben niets met ons geloof te maken. Wij, joden, christenen en moslims verenigd in OJCM, wij wijzen deze orgie van haat af. Wij zijn intens verdrietig over de doden in Istanbul, maar ook in andere steden. We hebben ook bloemen gelegd bij de Franse ambassade, toen er aanslagen in Parijs waren. De mensen die de aanslagen plegen zeggen te opereren in de naam van God, wij wijzen dat met alle kracht af. Alle drie. Daarom zijn we hier, als een heel duidelijk teken: dit is niet uit ons geloof. Mensen die de islam de schuld geven hebben een verkeerd beeld van de islam. Daarom werken wij samen. Om te laten zien dat er verwarde jongeren zijn die ten onrechte denken dat zoiets uit de naam van de islam kan’.

Namens de Raad van Kerken was Jan Post Hospers bij de bijeenkomst aanwezig.

Bron: Demet TV en www.oecumenedenhaag.nl (Haagse Gemeenschap van Kerken)