Gebedsdienst en dan Tivoli

De bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden op 25  januari 2016 in Tivoli zal worden voorafgegaan door ontmoetingen van de deelnemende religies in eigen samenkomsten. De christenen, zo is nu bekend geworden, komen voor een gebedssamenkomst bij elkaar in de Dom in Utrecht. Het begint om kwart voor twee ’s middags.

De predikante van de Dom, ds. Netty de Jong, heet de bezoekers welkom. Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, verzorgt de liturgische opening. Mgr. Jan van Burgsteden, van de Rooms-Katholieke Kerk, houdt namens de RK-bisschoppenconferentie de lezing. Er is een korte overweging van ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. De voorbeden worden vervolgens uitgesproken door onder meer ds. Jan Wessels, directeur van Missie Nederland.

Na de gebedssamenkomst gaat de stoet richting Tivoli, waar ook de vertegenwoordigers van andere religies – die eigen bijeenkomsten elders in de Domstad hebben gehad – naar toe komen. Met een gezamenlijk programma, waar ook prinses Beatrix bij zal zijn, zal het thema verder worden uitgewerkt; dat is: pelgrimage voor vrede. Doel is te laten zien hoe de religies samen een bijdrage aan de democratie kunnen leveren.

Wie er bij wil zijn kan een mail sturen naar rvk@raadvankerken.nl. Daarop zullen aanvullende instructies komen van hoe men kan meedoen, als er tenminste nog kaartjes zijn.