E-flits, januari 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. We wensen u Gods zegen toe voor 2016. Dat het een jaar Anno Domini moge zijn.

Oecumenelezing
Prof. dr. Christa Anbeek, die op 15 januari de Oecumenelezing verzorgt, is komende zondagochtend te gast in De Nieuwe Wereld. Dit programma wordt uitgezonden om 11.35 uur op NPO2. De Oecumenelezing op 15 januari met afsluitend de nieuwjaarsreceptie en met een vesper onder leiding van Bernd Wallet begint om 15.00 uur in de Geertekerk. Opgeven kan nog tot en met vrijdag a.s. via rvk@raadvankerken.nl. Toegang € 10,00 (studenten gratis).

Maassluis
De Week van Gebed begint op 17 januari. Op NPO2 is vanaf 9.10 uur een livetelevisieregistratie te zien vanuit de Immanuelkerk in Maassluis. Wie erbij wil zijn moet vooraf kaartjes bemachtigen. Om de drukte te reguleren werkt men met kaartjes. Op honderden plaatsen kan men overigens in het land terecht om een viering bij te wonen rond het thema ‘Het woord is aan jou’. De Week van Gebed eindigt op 24 januari.

Armoede
De armoede groeit nog steeds in Nederland. Daarom is er meer reden dan ooit om als kerken de handen ineen te slaan. Het Knooppunt Kerken en Armoede wordt op 22 januari gelanceerd. De startbijeenkomst vindt plaats van 13.30 – 16.30 uur, Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten. Opgeven via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Prinses
Prinses Beatrix zal als eregast de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden bijwonen op 25 januari in Utrecht. De christenen komen eerst bijeen in de Dom en gaan dan net als vertegenwoordigers van andere religies naar Tivoli. Wilt u deelnemen, dan kunt u informeren bij rvk@raadvankerken.nl (tot 8 januari).

Blijvende plek
Diverse partners werken met de Raad van Kerken en MissieNederland aan een campagne om christenen in Syrië en Irak te ondersteunen. Het is de bedoeling eind januari tijdens een persontmoeting meer informatie naar buiten te brengen. (Raden van) kerken die willen meedoen zullen tegen die tijd achtergrondinformatie op de website kunnen vinden. Voor nu om alvast te lezen: klik hier.

Wijzen uit het Oosten
De Raad voert actie om meer donateurs te werven en mensen die de Raad als goed doel in een testament opnemen. Donateurs hebben in december het boek ‘Wijzen uit het Oosten’ met informatie over en kerstverhalen van de oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland als cadeau gekregen. Nieuwe donateurs krijgen alsnog het boekje. Zolang de voorraad strekt.

Column
‘Geen blind vertrouwen in de oplossende werking van geweld.’ Dat is de essentie van een kerstcolumn van voorzitter Dirk Gudde, die daarmee aansluit bij een brief van de doopsgezinden aan de regering om af te zien van nieuwe inzet van defensie. De regering beslist in januari over de inzet van bommenwerpers boven Syrië. Voor de column: klik hier.

Klimaat
Een belangrijke stap voor het klimaat, maar nog lang niet voldoende. Dat is de grondtoon in de reacties van mensen als Jan Jorrit Hasselaar (voorzitter taakgroep Ecologische duurzaamheid) en Marijke van Duin (doopsgezind afgevaardigde naar een werkgroep duurzaamheid van de Wereldraad) op de resultaten van de klimaatconferentie in Parijs.

Onderweg
Het blad Onderweg gaat vanaf 2016 verder als gezamenlijke uitgave van de raden van kerken in Groningen, Drenthe en Friesland. Dat heeft Joop van Luit bekendgemaakt tijdens de ontmoeting van provinciale raden in Amersfoort.

Groei
Oplages en bezoekerstallen zijn positief verlopen voor de Raad van Kerken. Het aantal ontvangers van deze flits groeide door naar 12.000 mailadressen. Het Oecumenisch Bulletin ligt op ruim 9.000. Het aantal volgers bij twitter steeg met 27 procent naar 2900. Facebook begon een jaar geleden opnieuw en heeft 240 vrienden. Helpt u ons mee verder te groeien? Praat over ons, maak het oecumenische werk bekend.
________________________________________

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, nr. 1 (januari) van de e-flits.