Anbeek in radio-commercial

De maand januari is een drukke maand voor prof. dr. Christa Anbeek. Want naast de oecumenelezing die zij op 15 januari verzorgt, is ze zondag a.s. op televisie te zien om 11.35 uur via NPO2 bij het programma De Nieuwe Wereld en een week later is ze op de radio te beluisteren in het kader van de nieuwe campagne die de Remonstranten voeren om leden en vrienden aan zich te binden.

Voor de radio spreekt Christa Anbeek over ‘Mijn God laat zich niet kennen’. Anbeek is de tweede – na ds. Tjaard Barnard – in een hele reeks van remonstranten die via de radio wekelijks een soort aankondiging van de preek verzorgen. Via radiocommercials op NPO Radio 1, 2 en 4 vertellen de remonstranten alvast waar de preek over gaat. Zo komen typisch remonstrantse thema’s als geloof & wetenschap, filosofie en humor/relativeringsvermogen langs.

De plenaire Raad van Kerken heeft naar aanleiding van de campagne van de Remonstranten uitvoerig over het thema van de werving gesproken. Velen herkenden het belang van een creatieve benadering. Er zijn inmiddels – zo betoogden de remonstranten – ook tastbare resultaten. De naamsbekendheid van de Remonstranten is vergroot. Het bezoek aan de website is gestegen. En er zijn enkele honderden nieuwe leden en vrienden bijgekomen. Je merkt verder dat er sprake is van empowerment in de kerken, de mensen voelen zich gesterkt in hun Remonstrant-zijn door de actie, je kan met je lidmaatschap voor de dag komen.

Tegelijk was er ook kritiek, omdat je moet oppassen dat je je eigen profiel niet gaat aanreiken in mindering op het profiel van andere kerken. En raadsleden stelden vragen bij het kerkbeeld, alsof de eigen maat belangrijker is dan de katholiciteit van de kerk. Dat individualistische kerkbeeld wordt nog sterker geprofileerd als je beseft dat de remonstranten mensen ook een tijdelijk lidmaatschap aanbieden, om hen tegemoet te komen in eventuele bindingsangst.

De nieuwe campagne is nog steeds opgezet vanuit de basistekst ‘Mijn God….’, tegelijk biedt de uitwerking via de radio iets meer dan een oneliner.

Wat de oecumenelezing betreft, blijkt de reclame overigens een goede spin-off te geven; er zijn nu al meer dan 200 mensen die zich hebben opgegeven om de bijeenkomst bij te wonen.