Aartsbisschop op pelgrimage

Tussen Advent 2015 en de Zondag van de Drie-eenheid 2016 (zondag na Pinksteren) houdt aartsbisschop Sentamu van York een pelgrimage van gebed, getuigenis en zegen in zijn diocees.

Het visioen van de pelgrimage gaat voor hem terug op het christelijk erfgoed. Hij zegt geïnspireerd te zijn door heiligen als Aidan, Cuthbert en Hilda, die onderweg het goede nieuws van Jezus Christus verkondigden. Met zijn aanpak van de visitatie sluit hij aan bij het thema dat de Wereldraad van Kerken tot 2021 centraal aanreikt aan de kerken. 

Op zijn website bedankt hij bijvoorbaat de mensen die hem onderdak en veiligheid bieden. ‘Als we elkaar ontmoeten en samen bidden, hoop ik dat we elkaar tot zegen kunnen zijn’.

De aartsbisschop wil ook samen met de mensen op weg. Het discipelschap begint met gebed en aanbidding. De pelgrim ontmoet vervolgens de andere pelgrims en gebruikt samen de maaltijd. Als men samen gesterkt is naar lichaam en geest gaat men samen op weg om het evangelie uit te dragen, aldus de aartsbisschop.

‘Als ik loop, heb ik tijd om naar God te luisteren. De omgeving is een inspiratiebron voor mij. Als ik mensen ontmoet en met hen praat over hun hoop, hun dromen, hun angsten en teleurstellingen zal ik ook met hen bidden, in het besef dat God luistert en antwoordt’.

Aartsbisschop Sentamu maakt deel uit van de bijna veertig kerkleiders die deze week in Canterbury de vergadering bijwonen om te spreken over de onderlinge band van de Anglicanen. Hij heeft daarvoor een break van een week ingelast in zijn pelgrimage.