Inspiratie tegen armoede

‘Maatje zijn is niet altijd makkelijk, het is wel altijd zinvol’. ‘Diaconie is de kracht van een gemeente om zich buiten de kerkmuren te laten zien’. ‘Vind je geluk in dat van een ander. Delen is het nieuwe hebben’. ‘De kerk kan vrijwilligers als ‘zorgmaatjes’ inzetten voor mensen binnen en buiten de kerk. Naar elkaar omzien is immers een unieke kracht van de kerk’.

Dat zijn zo enkele citaten uit de bundel ‘Betrokkenheid troef’, die verschillende kerken en kerkelijke organisaties presenteert op 22 januari ’s middags in Houten, bij de start van het nieuwe knooppunt ‘Kerken en Armoede’. De bundel biedt talloze voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland. Het knooppunt wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

De staalkaart van 70 initiatieven die gekozen zijn uit een onuitputtelijk lijkend reservoir lopen uiteen van maaltijdprojecten tot inloophuizen, van het mogelijk maken van vakantie voor mensen met een smalle beurs tot belangenbehartiging in de gemeentepolitiek, van maatjesprojecten tot vluchtelingenhulp en van schuldhulp tot speciale aandacht voor kinderen. De initiatieven zijn overzichtelijk bijeengebracht in 10 categorieën, waarin elk 7 voorbeelden worden beschreven.
De voorbeelden worden voorafgegaan door inleidingen van Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, en Herman Noordegraaf, hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Presentatiebijeenkomst

Op vrijdagmiddag 22 januari a.s. vindt in Houten een bijeenkomst plaats die de start van het knooppunt Kerken en Armoede markeert. Daar zal het eerste exemplaar van de bundel worden aangeboden. Drie initiatieven die in de bundel worden beschreven, presenteren zich. De theologen Herman Noordegraaf en Erik Borgman zullen hun visies geven op de diaconale inzet vanuit kerken tegen armoede in Nederland. In een paneldiscussie zullen de betekenis en toekomst van de kerkelijke inzet worden besproken.

Kijk voor meer informatie over programma en aanmelding op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl Betrokkenheid troef komt na verschijning ook op deze website en is als gedrukte versie te verkrijgen voor vijf euro via info@knooppuntkerkenenarmoede.nl

Projectalliantie

Het Knooppunt is een projectalliantie met de volgende deelnemers:
Raad van Kerken in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland / Kerk in Actie
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk
Bisdom Groningen-Leeuwarden
MissieNederland
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Leger des Heils

Ook betrokken zijn:
Cordaid Programma Nederland
Sobriëtas – Katholieke matigheidsbeweging
Gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN)