Oud-katholieke zomercursus

‘De Oud-Katholieke theologie in zijn oecumenische context’. Dat is het leidmotief van de zomercursus die het Oud-Katholiek Seminarium zes dagen lang aanbiedt van 3 tot 8 juli.

Cursusleider prof. dr. Peter-Ben Smit legt in een toelichting op het programma uit, dat onder oud-katholieke theologie de theologische lijn wordt verstaan die tot stand is gekomen bij de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken. In de cursus komt de geschiedenis van de oud-katholieken uitvoerig aan bod, en verder de spiritualiteit, de oecumene, het kerkrecht, de ecclesiologie, de liturgie en de systematische theologie. Er worden excursies georganiseerd naar het Catharijneconvent en andere plekken in de Domstad, waar de theorie een praktische vertaalslag krijgt.

De lessen worden verzorgd door: prof. dr. Peter-Ben Smit, dr. Joris Vercammen, can. Wietse van der Velde, dr. Mattijs Ploeger, mr. Adriaan Snijders en drs. Erna Peijnenburg. Doelgroepen die men hoopt te bereiken zijn: theologiestudenten, geestelijken en geïnteresseerde leken. Voor studenten zijn er studiepunten te behalen. Kosten voor deelnema, inclusief cursusmateriaal € 400. Indien men ook onderdak nodig heeft gaat het om € 600.

Meer informatie is te krijgen via: Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl, tel. +31 6 11 75 78 51

Archieffoto van de cursusleider in kerkelijke omgeving