Religieus abc vluchtelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) staat open voor verdere samenwerking met religies. Dat is althans de indruk die joden, moslims en christenen hebben overgehouden aan verkennende gesprekken.

Afgelopen week kwamen joden, moslims en christenen (OJCM) bij elkaar in Amersfoort. De bijeenkomst begon met het aansteken van chanoekah-kaarsjes, omdat de joden deze week het feest van de tempelwijding vieren en het niet opraken van de olie ten tijde van Judas de Makkabeër. Het feest staat symbool voor het recht doen aan de religie, en dat is precies de inzet die OJCM voorstaat bij de asielzoekerscentra.

Van christelijke zijde dringt de Syrisch-Orthodoxe Kerk al langer aan op facilitering van het contact met de eigen gelovigen. Zoiets zou goed gestalte kunnen krijgen in de mogelijkheid tijdens een spreekuur in een centrum te spreken met de eigen priester. De orthodoxe leiding zou ook graag zien dat mensen vanuit Syrisch-Orthodoxe kring in de regio Amsterdam of Twente worden ondergebracht, omdat ze dan makkelijker aansluiting hebben bij christelijke landgenoten.

Het OJCM vraagt de overheid om een ontspannen houding ten aanzien van religie. Ook is van gedachten gewisseld om als OJCM een bijdrage te leveren aan het formuleren van een soort religieus vademecum, zodat vluchtelingen in een vroeg stadium omgangsvormen en uitgangspunten aanvoelen van wat in Nederland usance is op religieus en democratisch gebied. Het gaat dan om tolerantie, omgangsvormen tussen mannen en vrouwen, heteroseksuelen en homoseksuelen, respect voor andersdenkenden; dat soort invalshoeken. Noem het een religieus abc, opgesteld voor de Lage Landen. 

Van moslimzijde werd uitgelegd dat men regelmatig overleg voert met de ministers Asscher en Van der Scheur. Het gaat dan om een gezamenlijke inspanning in het publieke domein duidelijk te maken waar de mainline van de islam voor staat en om het ontmaskeren van extremisten die soms religieuze taal gebruiken, maar westerse waarden van democratie onvoldoende ondersteunen.

Harry Polak nam in de vergadering afscheid van het OJCM. Hij behoorde van joodse zijde tot de grondleggers van het overleg. Harry Polak gaat emigreren naar Israël en is van plan zich te vestigen in de buurt van Tel Aviv.

Foto: Harry Polak steekt de chanoekah-kaarsen aan in gezelschap van onder anderen Hanneke Gelderblom