Prière

Prière

Seigneur, notre terre n’est qu’une petite étoile
dans un vaste univers.
Mais si c’est notre choix,
nous pouvons en faire une planète
qui ne soit pas menacée par la guerre,
qui ne soit pas troublée par la famine
ou la peur,
qui ne soit pas divisée
par des distinctions insensées de race,
de couleur ou d’idéologie.
Donne-nous ce courage
et cette prévoyance
de commencer cette tâche aujourd’hui même,
afin que nos enfants
et les enfants de nos enfants
et les enfants de nos enfants
puissent être fiers de l’appelation humain.
Amen

(Prière des Nations Unies)

Gebed

Heer,
onze aarde is maar een kleine ster in een groot heelal.

Toch kunnen we er een planeet van maken,
als we daar voor kiezen,
waarop mensen niet gepijnigd worden door oorlog,
niet door honger en angst worden gekweld,
niet verscheurd worden door zinloze verdeeldheid,
noch door ras, huidskleur of wereldbeeld.
Geef ons moed en vooruitzicht,
vandaag al met dit werk te beginnen,
opdat onze kinderen en kleinkinderen
ooit trots de naam van ‘mens’ zullen dragen.

Amen.

Met verdriet, woede en verslagenheid heeft een ieder kennis genomen van de verschrikkingen in Parijs. Ongetwijfeld zullen vele kerken zondag in voorbede, liederen en overdenking stil staan bij het drama dat zich in de Franse hoofdstad heeft voltrokken. Hierboven is een tekst opgenomen uit de bundel ‘Laudate omnes gentes’, waarin diverse gebeden en liturgische teksten zijn opgenomen die door heel Europa heen worden gebeden. Het gebed om eenheid onder de volkeren kan misschien woorden geven aan de hoop en de inzet die we ons niet laten afnemen, ook niet door mensen die zich met geweld meester maken van de openingen van de kranten en de nieuwsstations.

De Raad van Kerken reageert samen met moslims en joden in Nederland op de verschrikkingen. Er zal een gezamenlijk moment van bezinning en ingetogen verdriet worden gesymboliseerd in het programma De Nieuwe Wereld (11.30 uur; NPO 2) van de IKON-televisie zondag. Ds. Karin van den Broeke, lid van de Raad van Kerken en van het Overleg Joden, Christenen en Moslims, zal daaraan meewerken namens de kerken.

Een delegatie van Joden, Christenen en Moslims zal zondag 12.00 uur bloemen aanbieden bij de Franse ambassade als teken van medeleven met de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs en met het Franse volk, en in gesprek met ambassadeur Laurent Pic de betrokkenheid verwoorden. De delegatie bestaat onder meer uit Ebubekir Öztüre en Rasit Bal van het CMO, Hanneke Gelderblom van Joodse zijde en Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken.

De moslimgemeenschap in Nederland heeft onmiddellijk na de aanslag met een persbericht gereageerd. Het CMO zegt daarin onder meer: ‘De Nederlandse Moslimgemeenschap is zeer geschokt door de terreuraanslagen in Parijs. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Franse volk’.

Men stelt verder: ‘Deze barbaren hebben steeds hetzelfde doel, namelijk het ontwrichten van de samenleving, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar. Laten we allemaal waakzaam en alert zijn dat deze zieke misdadigers ons niet uit elkaar drijven met hun laffe misdaden. Onze gedachten gaan uit naar de families en dierbaren van de slachtoffers’.

De Amsterdamse Raad van Kerken heeft een persbericht doen uitgaan, waarin men iedereen die heeft voor te gaan in diensten en vieringen sterkte en wijsheid toewenst bij het vinden van woorden om uitdrukking te geven aan gevoelens van medeleven en ontzetting en in de wijze waarop aandacht wordt gegeven aan mogelijke gevoelens van onveiligheid bij gemeenteleden en parochianen, ook aan mogelijke negatieve gevoelens tegenover bepaalde bevolkingsgroepen in ons land.

De Raad van Kerken in Amsterdam verwijst ook naar een al eerder geplande wandeling die vanuit diverse religieuze organisaties, met steun van Stadsdeel Zuid, morgen, zondag 15 november wordt georganiseerd. Onder het motto `Nieuwkomers in Mokum´ voert de wandeling langs belangrijke plekken voor mensen die in de afgelopen 75 jaar zijn aangekomen in Amsterdam. Daarbij zullen verhalen van immigranten & vluchtelingen worden verteld. De wandeling begint om 14.15 uur bij de moskee Al Kabir, Weesperzijde 74-78 en eindigt bij Casa Migrante, Van Ostadestraat 74-78.

De Raad van Kerken Nederland heeft voor maandag gesprekken gepland met Moslims, Joden en Christenen over de situatie in Nederland en daarnaast over de zorg die men ervaart voor minderheden in het Midden-Oosten. Bij dit overleg is ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk actief betrokken.

De Protestantse Kerk in Nederland reageerde op haar website met een bericht van medeleven. Men schrijft onder meer: ‘Wij rouwen om Parijs. Wij rouwen om de levens die vernietigd zijn, om de mensen die niet meer zijn. Wij treuren met allen die beroofd zijn van een geliefde, kind, ouder, vriend, medeburger. Met afschuw zien we waar fanatisme en extremisme toe kan leiden. Met afschuw horen we hoe, onder het roepen van Allah Akbar, mensen die naar Gods beeld geschapen zijn, worden neergeschoten of opgeblazen’.

Men vervolgt: ‘Diepe reflectie is nodig, reflectie op de wortels van dit extremisme een reflectie die niet gediend is met een bezwerend antwoord. Meer dan ooit moet de vraag worden gesteld hoe wij zullen samenleven. Aanslagen op acht plaatsen in een stad gaat verder dan op één plaats. Het zaait diep wantrouwen, kan leiden tot ernstige verdeeldheid en kan de opmaat zijn tot ontregeling van een normaal leven. De vraag naar wat ons bindt zal sterker worden en antwoorden zijn dringend. Aanslagen hebben de bedoeling te ontregelen en een samenleving uit de rails te laten lopen. Frankrijk zal de rug moeten rechten. En met Frankrijk zal Europa dat moeten doen. Nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen zoals met een vluchtelingenstroom uit oorlogsgebieden, kunnen deze aanslagen onze samenleving zomaar polariseren, mensen uit elkaar drijven, wantrouwen zaaien en een verdere verharding geven. Dat mag niet gebeuren en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor, ongeacht religieuze of wereldbeschouwelijke identiteit’.

De Europese Kerkenconferentie dringt in een reactie aan op een vredevol antwoord op de tragedie. ‘We moeten voortgaan op de basis van het christelijk geloof en trouw zijn aan onze waarden’, aldus dr. Guy Liagre in een reactie.

Onlangs nog sprak de plenaire Raad van Kerken over het geweld zoals het soms in naam van religieuze motieven aan de dag wordt gelegd. Daarbij stond een tekst van Denaux centraal, gebaseerd op een internationale dialoog van theologen uit meer dan 30 landen. Daaruit ook enkele citaten:

“Inderdaad, het christelijke geloof ziet het aanwenden van geweld in de naam van God als een radicale corruptie van de religie.”

“De Kerk van gelovigen is zich ervan bewust dat het getuigenis van dit geloof een houding van permanente bekering vraagt, die ook de moedige openheid impliceert van zelfkritiek.”

“Het geweld is de vrucht van de zonde van de mensen en het treft God zelf. Jezus heeft Zichzelf overgeleverd, Hij leverde niet Zijn leerlingen over.”

“In de hedendaagse wereld laten media zien hoe religies evident gemanipuleerd worden. Ze worden als instrument gebruikt om te komen tot een conflict tussen beschavingen en tot etnische haat. In deze historische fase is het christendom geroepen om de radicale contradictie van het geweld onder de mensen in de naam van God aan te klagen. Het christendom dient onomkeerbaar afscheid te nemen van alle vormen van religieus en antireligieus geweld.”