Kruisje van moslima

Moslimvrouwen die samen met christelijke vrouwen kruizen en visjes borduren. Ook dat komt voor in Damascus. Bij de beraadgroep Oecumene van de PKN liet Liesbeth van Hilten het resultaat van de nijverheid zien. Geïnteresseerden konden deze boekenleggers, want dat is het eindproduct, kopen. Voor drie euro of meer.

De ‘handel van hoop’ wordt gedragen door de PKN-diaconie van Velp en Rozendaal. Het geld van het handwerkproject komt ten goede aan de opvang van vluchtelingen in Damascus. Wie meer wil weten van het project of exemplaren wil bestellen van de Ladiesgroeup of the National Evangelical Church of Damascus kan terecht bij Liesbeth van Hilten (L.van.hilten@hetnet.nl).

Foto:
Links Liesbeth van Hilten met de boekenleggers, rechts één van haar klanten (Gert van Maanen)