Klimaatloop: op naar Vaals

Op zondag wandelde ik het laatste stuk met ze mee. Het was een mooie route langs wandelpaden en soms zelfs door een heuse ‘holle weg’ met prachtige uitzichten onderweg. En de groep had geluk: in het overgrote deel van Nederland regende en waaide het enorm, maar in Zuid-Limburg regende het niet! Zaterdag 14 en zondag 15 november werd de laatste etappe van de door OIKOS in het kader van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede georganiseerde klimaatloop gelopen door een groep van zo’n dertig ‘klimaatpelgrims’ door het Zuid-Limburgse heuvelland.

Het einddoel van deze laatste etappe was het Drielandenpunt in Vaals, nog een behoorlijke klim! Daar werd tijdens een korte ceremonie – rond de Ark die op alle etappes meegedragen was – het estafettestokje symbolisch overgedragen aan vertegenwoordigers van de kerken in Duitsland en België. Christiaan Hogenhuis van OIKOS benadrukte in zijn bijdrage dat we hopen dat de klimaattop in Parijs daadwerkelijk zal bijdragen tot bestrijding van de klimaatverandering. Dat daar al heel lang naar toe gewerkt wordt. Dat we daden van hoop moeten stellen. Dat de kerken hun stem moeten laten horen en dat we als gelovigen ook onze ‘klein stapjes’ maken. Dat alles werd dus ook tot uitdrukking gebracht in de klimaatloop.

Daartoe uitgenodigd riep ik in herinnering dat de oproep tot de pelgrimage van gerechtigheid en vrede vooral van onze broeders en zusters uit de zuidelijke wereldhelft kwam. Zij lijden het meest onder klimaatverandering en vragen om overdracht van financiën en technologie vanuit het rijke Noorden om zich beter daartegen te kunnen beschermen. Daarom hopen we als kerken vurig op werkelijk ‘transformatief leiderschap’ van de politici tijdens de top in Parijs, zodat er een bindende klimaatovereenkomst komt en een klimaatfonds!
Rob van Drimmelen, sprekend namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, vertelde over een oecumenische viering ter gelegenheid van de scheppingszondag in Brussel.
Hier stelde ds. Steven Fuite dat ‘de schepping zucht… de schepping wordt gekruisigd en in haar de Schepper, de Schepper van hemel en aarde. Dat is een hele grote uitspraak, maar helaas de realiteit’. Maar hij zei ook: ‘In talrijke grote en kleine, maar altijd betekenisvolle oecumenische en interreligieuze initiatieven zijn wij op weg naar de klimaattop in Parijs, eind dit jaar. En we bemoedigen elkaar.’

En dat was precies wat de klimaatloop de afgelopen maanden dwars door Nederland –en elders in Europa!- gedaan heeft: ons en elkaar bemoedigen om onze stem als kerken te laten horen dat er haast gemaakt moet worden met de aanpak van klimaatverandering.

Een bijdrage van Kees Nieuwerth
Foto’s: Frank Cornet