Te voet door Keistad

Wie van jullie heeft de Bijbel nog niet gelezen? Dat boek moet je toch gelezen hebben? Het gaat immers om wereldliteratuur. Jullie gaan straks een nieuwe generatie kinderen opvoeden. Dan moet je kennis hebben van dergelijke literatuur. Vind je niet?

Vader Stefan Bakker van de Orthodoxe Kerk in Amersfoort was één van de pastores die vrijdag 3 oktober namens de Raad van Kerken in Nederland een groep Pabo-studenten ontving van het Saxion College uit Deventer. De landelijke Raad biedt met regelmaat studenten de gelegenheid om kennis te nemen van het religieuze landschap in Nederland en stelt daarbij de vraag aan de orde: Hoe zou jij als leidinggevende in een klas levensbeschouwelijke vragen aan de orde stellen en wat zou je willen bereiken?


Uiteindelijk gaat het er toch om dat je mensen verheft uit hun situatie, stelde Stefan Bakker. Voor de vele migranten in onze gemeente die helemaal onder aan de maatschappelijke ladder moeten beginnen, is dat duidelijk. Ze zijn trots als één van hen, zoals jullie, zich opwerkt tot leraar. Wij in de kerk proberen de mensen te helpen. Het is echt niet alleen religieus werk wat we doen. Het heeft ook met beschaving te maken, wat we doen.

Stefan Bakker legde uit wat de onderliggende gedachten zijn van de kerk die hij dient en van het kerkinterieur. Hij vertelde het verhaal van de uittocht en ging in op de details die Mozes beschrijft van de draagbare kerk die Mozes maakt, de tabernakel. De kerk even bezuiden het station in Amersfoort is daar een kopie van. De maten stemmen overeen met die van de tabernakel. Bakker wierp een stola om zijn schouders alvorens hij vanuit de heilige ruimte enkele rinkelende wierookvaten haalde, één voor bijzondere dagen, één voor meer gewone zondagen. Hij liet de bellen rinkelen en vertelde vanuit de Psalmen hoe God het heiligdom vult als de bellen gehoord worden en als de ruimte zich vult met wierook.

De ontmoeting met de Heilige tilt alles op een hoger plan. En dat hebben we mensen nodig. Wie dat niet begrijpt moet het NOS-Journaal volgen, klonk het. In de Orthodoxe Kerk zoekt men contact met de Heilige als de deuren opengaan en de liturgie op zijn hoogtepunt is. Na afloop van de eredienst gaan de deuren weer dicht. Je beseft dat we slechts even een glimp krijgen van hoe je je kunt verheffen als men dankzij de ontmoeting met God.

Hoe het zit met de relikwieën?, wilden de studenten weten. Vader Stefan aarzelde even. Dat is ook iets wat je niet maar zo kunt zien, zei hij. Ik moet een aanloop nemen. Als je veel van iemand houdt wil je graag iets van hem of haar vasthouden om je liefde met een voorwerp te verbinden. Mijn moeder had een lok haar van haar man in een sieraad. Zo hebben wij relikwieën van mensen die ons dierbaar zijn. En vervolgens toonde hij een kast en liet een stukje van het kruis zien. De studenten mochten zelf de andere kleinoden bekijken.

Eerder waren de studenten bij het kantoor van de Raad geweest. In de kapel had de docent Jos van Remundt gewezen op het altaar in de kapel van de Raad, waar ook een relikwie is ingemetseld. De studenten hadden onderweg foto’s genomen die tijdens een broodmaaltijd werden toegelicht. Het ging om plaatjes van mensen die zich fatsoenlijk door het verkeer bewegen tot bloemen die zijn neergelegd bij stenen die herinneren aan weggevoerde Joden.

Ds. Jaap van der Linden, ambassadeur van de landelijke Raad van Kerken, gidste de studenten door de keistad. De pelgrimage begon bij de Oud-Katholieke Kerk, waar pastor loci Louis Runhaar de centrale plaats van de eucharistie uitlegde. Bij een bezoek aan de moskee legde een moslim uit welke gebedshoudingen men kent en wat de betekenis is van de moskee voor de moslim. In de Joriskerk ging Van der Linden nader in op de protestantse eredienst.

Op de vraag wat de studenten zelf aan hun toekomstige leerlingen zouden willen overdragen, zei iemand: Ik zou ze achtergronden willen geven, zodat ze hun levensbeschouwing verder kunnen ontwikkelen. Zonder zelf een voorbeeld te geven en een spiegel te zijn, zal dat niet gaan. Daarvan waren de studenten wel doordrongen.

Foto’s
1. Op bezoek in de Orthodoxe Kerk van Vader Stefan, die uitlegt welke waarden de menselijkheid dienen.
2. Vader Stephan legt uit hoe waartoe wierook dient en de klinkende cimbalen.
3. In een kring zit de groep van het Saxion in de moskee in de Van Galenstraat, waar ze onderricht krijgen in verschillende gebedshoudingen.
4. Bloemen bij vermoorde Joodse medeburgers; tekenen van respect gefotografeerd door de studenten.
5. Een in scene gezette foto van hoe je met vuilnis omgaat. 
6. Een groepsfoto voor de deur bij de Raad van Kerken.