Onderzoek koopzondag

Het blad Nieuwe Koers houdt een enquête over de koopzondag. Het onderzoek is niet alleen gericht op de waardering, maar ook op de gewenste reactie die men van de kerk verwacht. Ga je als kerken je gebouw openzetten op een koopzondag en een programma aanbieden, of laat je die mogelijkheid juist achterwege? Wie de enquête wil invullen kan terecht op: klik hier 

Arie Kok, hoofdredacteur van Nieuwe Koers, geeft uitleg bij het initiatief: ‘De zondag is voor christenen de geheiligde dag die bestemd is voor de kerkgang en het gezin. Veel gemeenten hebben daarom winkelopenstelling op zondag lang tegen gehouden. Nu de Winkeltijdenwet meer ruimte geeft is in veel gemeenten het pleit beslecht. Dat ging niet zonder slag of stoot. In het Veluwse Nijkerk struikelde het college onlangs nog over de koopzondag. En in Ede moest er een referendum aan te pas komen. Maar hoe zit het met de kerk? Is de koopzondag alleen maar een bedreiging voor de kerk? Of biedt ze ook kansen? Er zijn kerken die extra diensten beleggen voor het winkelpubliek, of de kerk openhouden tussen de diensten door. Is dat een goede zaak? Of voegen we ons daarmee teveel naar de grillen van het overheidsbeleid? Hoe denk jij hierover?’.

Wie de enquête invult krijgt vragen over mogelijkheden voor kerken. Men kan een programma aanbieden, variërend van klassieke muziek tot het organiseren van een rondleiding in de kerk. Nieuwe Koers vraagt ook naar de eigen invulling van de zondag. Men kan kiezen uit antwoorden als: ‘Ik bezoek onder geen enkel beding op zondag een winkel’ tot ‘Heerlijk, op zondag winkelen! De uitgelezen dag voor een boodschap, een terrasje of een rondje langs m’n favoriete kledingwinkels’.

De diverse kerken gaan verschillend met de zondag om. Je merkt in het aanbod vanuit plaatselijke kerken en van NGO’s, dat men met meer gemak de zondag in een programmering opneemt. Waar men vroeger een activiteit als Walk of Peace op een zaterdag zou uitzetten, hebben leden van de taakgroep Pelgrimage ingestemd met het voorstel van Pax om dat te doen op zondag. En het voorstel van Oikos om op zondag klimaatlopen aan te bieden, is ook overgenomen.

Bij gesprekken onder leden van lidkerken merk je een verschillende waardering. In de rooms-katholieke traditie bijvoorbeeld is men meer gewend op zondag ontspannen evenementen op te zetten dan in de protestantse traditie. Tegelijk zie je in de Romana wel een verplichting om op zondagmorgen in een parochie plaats te maken voor een eucharistieviering; die strengheid is – op andere vlakken – weer heel herkenbaar voor calvinisten.

De Europese Kerkenconferentie (protestants en orthodox) vroeg in 2009 nog om wetgeving voor een wekelijkse rustdag. De commissie Church en Society van de CEC wees daarbij met name op het belang van arbeiders. Een wekelijkse rustdag is zinvol, meende de commissie, om de gezondheid van werkers in stand te houden en om het familieleven ruimte te bieden.

De poll op de website van de Raad van Kerken (linksonder) is aangepast en gaat ook over de manier waarop kerken kunnen reageren op de ruimte in de winkelwetgeving. Maakt u een keuze?, dan zal na verloop van tijd blijken hoe bezoekers van de website de verantwoordelijkheid voor de kerk inschatten.