Programma vluchtelingendag

Het programma voor de jaarlijkse beraadsdag over vluchtelingen is inmiddels bekend. De projectgroep Vluchtelingen, die de beraadsdag op 7 november organiseert in de Bergkerk in Amersfoort, is er mee naar buiten gekomen.

U bent van harte welkom deze dag bij te wonen, de toegang is gratis en voor een lunch wordt gezorgd. Tijdens deze dag zullen Geesje Werkman, Kerk in Actie, John van Tilborg, Stichting Inlia en Tim Noordhof, Vluchtelingenwerk Nederland inleidingen en themagroepen verzorgen over de actualiteit van de huidige instroom nieuwe vluchtelingen. Wat kunnen kerken hierin doen? Wat zijn best-practises? Het tweede hoofdthema is de stand van zaken van de Bed-Bad-Brood- voorzieningen een jaar na de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten en de Centrale Raad van Beroep.

In de themagroepen die volgen is er tijd en ruimte voor meer verdieping en het uitwisselen van ervaringen. Aanmelding via e-mail rvk@raadvankerken.nl. Aanmelden vóór 4 november. Adres Bergkerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.
 

Programma van de dag

10.00 Inloop met koffie en thee

10.30 Opening door Jan van der Kolk, voorzitter projectgroep

10.40 Herdenkingsmoment Schipholbrand, tien jaar later door Yosé Höhne-Sparborth

10.45 Inleiding door Geesje Werkman, Kerk in Actie

11.10 Inleiding door John van Tilborg, Stichting Inlia

11.40 Eerste Ronde Themagroepen

1. Vluchtelingenwerk Nederland
De eerste opvang van vluchtelingen en het werk van Vluchtelingenwerk, waar is behoefte aan?

2. Kerk in Actie
Uitwisselen van informatie en ervaringen, wat kunnen kerken doen, wat wordt gedaan? En waar is behoefte aan?

3. Inlia
Bed-Bad en Brood voorzieningen, De praktijk van de opvang en begeleiding in de voorziening in Groningen met aandacht voor de beleidsmatige aspecten en de juridische context.

12.40 Lunch

13.30 Tweede ronde Themagroepen

1. Vluchtelingenwerk Nederland
De eerste opvang van vluchtelingen, waar is behoefte aan?

2. Kerk in Actie
Uitwisselen van informatie en ervaringen, wat kunnen kerken doen, wat wordt gedaan? En waar is behoefte aan?

3. Inlia
Bed-Bad en Brood voorzieningen, De praktijk van de opvang en begeleiding in de voorziening in Groningen met aandacht voor de beleidsmatige aspecten en de juridische context.

14.30 Conclusies en aanbevelingen

14.45 Afsluitende viering

15.00 Napraten met een drankje