Domstad maakt zich klaar

De voorbereidingen voor de manifestatie ‘Kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid’ zijn in volle gang. Zaterdag 24 oktober zal een stroom van mensen door Utrecht trekken, van kerk naar kerk. Charlotte Kwak, onder meer bekend van de website www.symbolischschikken.nl heeft voor elk van de kerken een gepaste schikking gemaakt.

De klimaattocht in de Domstad doet een vijftal kerken aan en begint in de Domkerk. Charlotte Kwak heeft er een schikking voor gemaakt onder de titel ‘Op weg’ met onder meer een bewegwijzering en materialen die voortgang en tempo willen uitdrukken. In de Pieterskerk komt het thema van de gerechtigheid aan de orde, uitgedrukt met een pompoen, symbool van de wereld in nood, omringd door de zeven gaven van de Geest. Zo krijgt iedere kerk een passende symboliek.

Talloze kerkelijke vertegenwoordigers doen mee met de loop en zullen iets zeggen over het klimaat. De Raadsleden ds. Karin van de Broeke (PKN), mgr. Joris Vercammen (Oud-Katholieke Kerk), Kees Nieuwerth (vice-voorzitter) en Klaas van der Kamp (algemeen secretaris) zijn onder hen; en ds. Jan Wessels (directeur van MissieNederland). Ook mensen bekend uit seculiere activiteiten voeren het woord, zoals weerman Reinier van den Berg en Greenpeace-activiste Faiza Oulahsen.

Alle kerken roepen op om dit jaar tijdens de Klimaattop in Parijs nu eens echt werk te maken van de CO2 reductie. De organisaties maken zich ernstig zorgen want de allerarmsten in deze wereld worden het hardst getroffen door klimaatveranderingen terwijl ze daar het minst aan hebben bijgedragen. Er ligt een ontwerpverdrag voor de klimaattop in Parijs. Er zit wat schot in de zaak. Maar het is nog lang niet voldoende. Des te meer reden voor de kerken om te laten zien dat een echt rechtvaardig én effectief klimaatbeleid werkelijk van belang is.

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt.

De route van de tocht in Utrecht is geïnspireerd op het historische kerkenkruis en gaat van Domkerk, via Pieterskerk en de Catharinakathedraal naar de Gertrudiskathedraal om te eindigen bij de Jacobikerk. Iedereen kan meelopen.

Foto 1: Bloemschikking ‘Op weg’
Foto 2: Bloemschikking ‘Gerechtigheid’