Nieuwe secretaris Europa

Vader Heikki Huttunen is benoemd als nieuwe algemeen secretaris van de Europese Kerkenconferentie. Hij volgt dr. Guy Liagre op, die de functie drie jaar invulde, na het vertrek van Collin Williams en Viorel Ionita (interim).

Huttunen is lid van de Orthodoxe Kerk van Finland. Huttunen heeft een lange staat van dienst in de oecumenische internationale gremia. Hij was onder meer verbonden met Syndesmos, de internationale jeugdorganisatie van de Orthodoxe Kerk.

Huttunen was algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Finland van 2006 tot 2015. In de periode 2006 tot 2013 was hij ook lid van het Centraal Comité van de Wereldraad.

CEC-president Christopher Hill ziet Huttunen als een bruggenbouwer. Zijn Scandinavische achtergrond en zijn orthodoxe traditie zijn verrijkend voor de oecumenische beweging, meent Hill. De Nederlandssprekende Liagre uit België wordt gezien als de man die de lastige verhuizing vanuit Geneve naar Brussel ten uitvoer heeft gebracht. Huttunen studeerde theologie aan de universiteit van Helsinki en specialiseerde zich onder meer in orthodox canoniek recht, Finse kerkelijke wetgeving en systematische theologie.

Hij zal zich moeten toeleggen op de verdere integratie van de diverse Europese kerkelijke organisaties en de rol van de kerken in het publieke domein. Met de benoeming van Huttunen zijn er nu twee Scandinaviërs die leiding geven aan internationale koepelorganisaties; eerder werd Olav Fykse Tveit uit Noorwegen aangesteld als algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken. Heikki is de tweede orthodoxe kerkelijke leider in groter verband nadat Viorel kort leiding gaf aan de CEC tussen Williams en Liagre; zijn kerk is een minderheidskerk in het door Lutheranen gedomineerde Finland.