Strip met pointe

Uitgevers van kranten weten het al jaren. Als mensen een dagblad ter hand nemen bladeren ze door de pagina’s en kijken ze eerst plaatjes, daarna snellen ze koppen en dan beslissen ze wat ze gaan lezen. De plaatjes komen eerst. En dan ook nog allereerst die op de rechterpagina’s. Geen enkele publicatie ontkomt er aan. De samenleving is visueel ingesteld.

Het is dus geen wonder dat Meinema bij het verschijnen van een nieuw stripboek van Margreet de Heer dacht: Kom, laten we een recensie-exemplaar naar de Raad van Kerken sturen. Zij weten ook dat theologie in een plaatje een effect kan sorteren waar Gijsbert van den Brink en Cees van der Kooi een heel hoofdstuk voor nodig hebben. En Margreet de Heer is een vrouw die haar kennis van theologie en het vakmanschap van een striptekenares goed weet te bundelen.

Het boek ‘Wereldheerschappij in beeld’ geeft daar op 152 pagina’s goede voorbeelden van. Wellicht dat we als Raad van Kerken er in komende uitgaven van het Oecumenisch Bulletin af en toe iets van kunnen laten zien. Hier in ieder geval maar vast twee voorbeelden. Van de pagina’s 110 en 111, die worden aangeboden onder de noemer: ‘Wat maakt een religie?’

Margreet laat een wereldheerser zeggen: Een centrale religie is een goede manier om het volk te verenigen en vrede te houden. En dan komt het onderstaande plaatje.

Je herkent het verlangen van westerse landen om religies eenduidig binnen het staatsbestel te krijgen. En meer nog misschien herken je de noodzaak om als religies te blijven hameren op de scheiding van kerk en staat. Het houdt de handen vrij om religie een eigen spiritualiteit te laten hebben.

Op een ander plaatje laat Margreet zien hoe de religies samenwerken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de samenwerking ‘In Vrijheid Verbonden’ inderdaad zoekt naar manieren om gemeenschappelijke begrippen te verwoorden en als gezamenlijke bijdrage aan de democratie naar buiten te brengen.

Tegelijk stel je jezelf de vraag: Is dat nou de bedoeling van de interreligieuze contacten? En met nog meer overtuiging zeg je dan: Nee. De contacten zijn bedoeld om juist respect voor de ander te onderbouwen voor het anderszijn. Dus het plaatje klopt niet. Maar het zet je wel aan het denken. En als dat lukt heb je iets bereikt, waar anderen soms een heel hoofdstuk analyse voor nodig hebben.

Oh ja, om Meinema een plezier te doen: Het boek kost 18,50, telt 152 pagina’s, is in fullcolour en gelet op de denkkracht in het boekje is het dat bedrag helemaal waard, vinden wij. Voor de beameraars in diensten en bijeenkomsten: wellicht zitten er plaatjes in die je als aanzet voor gesprek kunt gebruiken. Maar oordeel zelf.