Week van Gebed 2016: Symbolische schikken liturgische dienst

‘Geroepen……om zout en licht te zijn’
 
 

Als zout van de aarde
licht in de wereld brengen
zoals eens de Emmaüsgangers
de aanwezigheid van Jezus
mochten ervaren
op hun pelgrimsweg.
Brood en het Woord delen
in het teken van het duurzame verbond
met de Barmhartige,
 de Eeuwige, de Enige’.

Lezingen:
1 Petrus 2 :  9-10
Matteüs 5 : 13-16
 
Ervan bewust dat het licht en de genade van Christus niet alle mensen van Letland hebben bereikt en veranderd, willen ze samen werken en bidden opdat de historische, etnische en ideologische wonden die nog steeds de Letse samenleving tekenen, geheeld worden.


 
 Symboliek

Zout
Jullie zijn het zout van de aarde Matteüs 5,13
In de Oudheid was zout kostbaar.

Het is onmisbaar voor het lichaam en je kunt ermee voedsel conserveren.
Het zout als conserveringsmiddel werd een teken van het eeuwige verbond
tussen God en zijn volk.

Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout als teken voor het
verbond met jullie God, mag bij het graanoffer niet ontbreken. Leviticus 2,13

Bij Arabieren en andere volken is het met elkaar eten van brood en zout nog steeds een teken van wederkerige vriendschap. ’Iemands zout eten’ is een uitdrukking van verbondenheid.

Ook in Letland is het delen van brood en zout nog steeds een teken van verbondenheid.
Bij een verhuizing wordt bijvoorbeeld een brood met een kruis van zout meegegeven.

Licht
Jullie zijn het licht van de wereld. Matteüs 5,14
Licht is bij uitstek het symbool van God.

Psalm 104: 2  : ‘Mijn God (…) in een mantel van licht gehuld’.
In de kunst zijn de nimbus en het aureool daarnaar een verwijzing.
De zon is voor Franciscus van Assisi het beeld van de Allerhoogste die zijn licht over de hele aarde, alle schepselen, goeden en kwaden, laat schijnen.

In de kerk is de paaskaars een verwijzing naar het Licht en het Leven van Jezus.
Kaarsen en waxine lichtjes krijgen in de liturgie een verwijzend karakter.
 
Boog
De regenboog is een teken van een nieuw verbond  tussen God en de aarde  – Genesis 9: 9-17.
De boog, beeld van ontferming en genade van God, heeft in de schikking een witte kleur als verwijzing naar het zout-verbond.
 
Brood
Brood is basisvoedsel in het westen. Het is een verwijzing naar het Levensbrood.
In het Oude Testament is het een beeld van de Goddelijke zorg: hij gaf zijn volk manna voor onderweg.
In de christelijke traditie is het ook een verwijzing naar  Jezus: de graankorrel die moet sterven om brood, voedsel voor velen te worden.
Brood in dankbaarheid delen: voedsel voor onderweg in duurzame verbondenheid met God.
 
Beweging naar binnen en weer naar buiten
In de schikking zijn twee lijnen te zien die a.h.w. in elkaar grijpen:

Zout(brokken) en kaarsen vormen een spoor van boven naar beneden. Ze verbeelden de woorden waarover Jezus in de Bergrede spreekt: het zout der aarde en het licht der wereld.

Het tweede spoor dat zijn oorsprong vindt in de kern van het eerste spoor, verbeeldt de reactie van christenen uit Letland die die woorden omzetten in daden: het Woord te verkondigen omdat ze zich de aanwezigheid van Christus bewust zijn geworden.
 

 
Alternatieven
– plaats de boog in twee zoutpotten of glazen cilindervazen gevuld met zout of wit zand als verwijzing daarnaar
– gebruik groene takken van de Thuja,betekent levensboom, of ander groen als verwijzing naar Leven, leven dat ook in de donkere dagen van januari zichtbaar is.
– Brood: kan elk soort brood; roggebrood lijkt op het speciale brood dat in Letland wordt gebruikt.