Inzet Leger des Heils

De vluchtelingen- stroom gaat vele mensen in Nederland ter harte. Diverse kerken spannen zich in om met een gebaar, met een woord of materiële steun de mensen het gevoel te geven welkom te zijn en enige beschutting te mogen ontvangen na jaren van onzekerheid. Het Leger des Heils, één van de lidkerken van de Raad van Kerken, bericht dat er tot nu toe bijna 1.000 kledingpakketten uitgedeeld zijn. Vandaag, vrijdag 25 september, zijn daar nog eens 300 pakketten aan toegevoegd voor de (voornamelijke mannelijke) vluchtelingen die zijn ondergebracht in de Koepelgevangenis van Arnhem.

In een bericht dat majoor Jeanne van Hal doorgaf aan de Raad van Kerken staat, dat het Leger nog steeds kleding nodig heeft en vrijwilligers die helpen met sorteren. Men vraagt met name om mannen- en winterkleding. Tevens wordt ingezamelde kleding geleverd naar landen rond de Middellandse Zee waar vluchtelingen in eerste instantie worden opgevangen.

Er wordt in Nederland nog steeds gezocht naar plekken waar ruimte is voor vluchtelingen. Vrijdag is de noodopvang van vluchtelingen in Rotterdam beëindigd. De 213 vluchtelingen zijn vertrokken naar opvang in Hellendoorn, Harlingen en Heerenveen. In Harlingen heeft de gemeente aangegeven dat zij 200 Syrische vluchtelingen kunnen opvangen in de Waddenhal. Ook daar is het Leger bij betrokken.

In Amsterdam is vrijdag een nieuwe (tijdelijke) voorziening van GWCA geopend. De voormalige gevangenis, PI Havenstraat, heeft de deuren geopend voor een groep van 400 vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Ethiopië. Er komen meer en meer vragen naar locaties waar grote groepen vluchtelingen opgevangen kunnen worden, voordat ze kunnen doorstromen naar een asielzoekerscentrum.

De IKON-televisie heeft tv opnames voor het programma Kruispunt gemaakt van de opvang door het Leger des Heils. Dat wordt zondagavond 27 september om 23.05 uur op NPO2 uitgezonden. De reportage zal gaan over jonge vluchtelingen en de reis die ze maken. Hierin komt ook de inzet en eerste opvang door de kerkelijke vrijwilligers in samenwerking met het Leger des Heils korps Emmen aan bod.

Zie voor verdere informatie: www.legerdesheils.nl/vluchtelingen.