Tjeerd Dibbits overleden

In de nacht van woensdag op donderdag is Tjeerd Dibbits (J.E.G.C.) overleden. Prof. drs. Dibbits heeft in het verleden het Religieus Genootschap der Vrienden (de Quakers) vertegenwoordigd in de Raad van Kerken en hij was jarenlang voorzitter van de Sectie Educatie. Hij zal komende vrijdag worden begraven.

Dat heeft ir. Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken en zelf lid van de Quakers, bericht. Dibbits is als hoogleraar verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam, bij sociale psychologie en pegagogiek. Deze disciplines hadden een onderdak bij de interfactulteit van wiskunde, natuurkunde en letteren. Dibbits, geboren op 23 december 1928 in Rotterdam, werkte tot 1988 voor de UvA.

Tjeerd Dibbits was één van de gastheren van de Quakers, toen het moderamen enkele jaren geleden de Quakers bezocht tijdens een werkbezoek. Dit gesprek vond plaats in het gebouw van het Genootschap in de Vossiusstraat in Amsterdam, dichtbij het Vondelpark.

Met ongeveer honderdvijftig Vrienden, kinderen en belangstellenden vormt het Religieus Genootschap der Vrienden (1650) de kleinste lidkerk van de Raad. Quakers komen op enkele plaatsen in Nederland bijeen in een “maandvergadering”(plaatselijke gemeente), bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Bennekom. Wereldwijd zijn er echter wel 300.000 Quakers, onder meer in andere Europese landen, de Verenigde Staten, Zuid Amerika, Afrika, Azië, het Midden Oosten, Australië en Nieuw Zeeland.

Quakers hebben met elkaar gemeen dat ze afzien van allerlei formele leerstellige omschrijvingen van het geloof. Het ‘inwaartse Licht’ is belangrijk, de directe inspiratie door de Heilige Geest. Stilte speelt een belangrijke rol in de samenkomsten, naar het woord in de Psalmen: ‘Wees stil en weet dat ik God ben’.

Archieffoto genomen tijdens het bezoek van een delegatie van de Raad van Kerken aan de Quakers in Amsterdam, links op de voorgrond prof. drs. Tjeerd Dibbits.