Meer ruimte vredespelgrimage

De route van de Walk of Peace op zondag 20 september in Den Haag is iets langer gemaakt. Het einde van de route is niet langer het Vredespaleis, maar restaurant Gember. Daardoor is het mogelijk om meer mensen te laten meelopen; daarbij komt dat deelnemers aan de tocht dan ook bij het eindpunt kennis kunnen nemen van de expositie over de vredesbeweging in het Museon.

Iris Ruijs, communicatiemedewerker van Pax, heeft dat toegelicht aan de leden van de taakgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken. Zoals bekend organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met Pax en enkele andere organisaties in de vredesweek de Walk of Peace. Het gaat om een wandeling door het centrum van Den Haag, stad van vrede en recht.

Wie meedoet, kan de Walk of Peace in eigen tempo lopen. Vanaf 13:00 uur kan je starten met de wandeling van ongeveer zes kilometer. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede, op een betekenisvolle plek. En waar je zelf iets doet voor vrede. Aan het einde van de middag is er nog een mooie, muzikale afsluiting. Bij restaurant Gember is daar ook volop ruimte voor. Er is een royaal terrein, waar vele honderden bezoekers een plek kunnen krijgen, beduidend meer dan bijvoorbeeld bij het Vredespaleis, waar de wandelaars wel langs gaan, maar als eindstation minder geschikt, omdat er slechts beperkt ruimte is. De organisatie wil juist zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen de pelgrimage mee te lopen, van oud tot jong; iedereen kan meedoen.

Om iedereen ook daadwerkelijk de kans te geven het eindpunt te bereiken is de afsluiting niet al om 17.00 uur, maar om 18.00 uur gepland. Dat geeft mensen meer tijd om rustig te lopen en met de activiteiten mee te doen.

Doe mee en geef je op, via de site www.walkofpeace.net 

Foto: ruimte voor het gemeentemuseum, daarachter ligt het fotomuseum met restaurant Gember