Minder religie in regio

De bladen van Wegener, die onder meer de Stentor uitgeven, en die een gezamenlijke oplage hebben vergelijkbaar met een grote krant als de Telegraaf, brengen de religieuze artikelen in hun bladen verder terug. De leiding van de krant heeft daarvan bericht gedaan aan diverse columnisten die voor enkele edities hun bijdragen leverden. Daarmee komt een einde aan vele tientallen jaren van godsdienstige berichten in de regionale pers.

Onder de columnisten waren rooms-katholieke, humanistische en protestantse schrijvers zoals mensen van het Thomas Huis, Hans van Ark, missionair werker van de Protestantse Kerk en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

De krant schrijft dat één en ander te maken heeft met een nieuwe indeling van de krant en een andere benadering van doelgroepen. In plaats van de religieus getoonzette Bezinning kiest men voor een meer algemene invulling onder de noemer ‘Buurtpraat’, waarvoor diverse eigen journalisten teksten moeten leveren.

De rubriek Bezinning heeft een lange traditie in diverse bladen van Wegener. Al in de jaren zestig van de vorige eeuw schreef ds. Boertjes meditaties die op maandag in de krant werden opgenomen. Later verschoof het karakter meer richting de column en mensen als ds. Jenno Sijtsma en ds. Barend Weegink zorgden voor tekst. De laatste jaren werd de rubriek ingevuld door mensen met een verschillende confessionele achtergrond.

Het is niet ongebruikelijk om vanuit het bureau van de Raad of vanuit een concrete kerk periodieke verhalen te schrijven voor bladen en blogs. Vanuit de Raad gebeurt/gebeurde dat onder meer voor Reveil en de Linker Wang. Hans van Ark doet dat periodiek voor de website www.protestantsekerk.nl. En incidenteel verzorgt het bureau van de Raad teksten voor onder meer de Wereldraad van Kerken. Binnenkort zal daar iets verschijnen over de walkofpeace die in september in Den Haag wordt gehouden.

Bij het bureau van de Raad wordt overwogen om de columnachtige benadering met diverse scribenten een reguliere plaats te geven op de eigen website www.raadvankerken.nl (rechtsboven). Zo verschenen er op experimentele basis afgelopen zomer een negental stukken over Griekenland (klik hier). Het bureau van de Raad werkt ook samen met de regionale radio om op die manier tapes te krijgen die via de website verder verspreid kunnen worden.