Orthodoxe vluchtelingen

De Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië en al het Oosten heeft een nieuwe gebedsplaats geopend in Nederland. Naast het gebruik van een rooms-katholieke kerk in Hengelo, komt men nu ook in Amersfoort samen. Metropoliet Isaac, aartsbisschop van het aartsdiocees Duitsland en Centraal Europa (waartoe Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en ook Nederland behoren) was enkele dagen te gast in Nederland en bezocht onder meer het Oosters Orthodox Centrum voor Theologie van de theologische faculteit in Amsterdam, het aartsbisdom van de Oud-Katholieke Kerk en het bureau van de Raad van Kerken.

Er zijn 180 geregistreerde families lid van de Antiocheense parochie in Nederland, dat zijn ongeveer 900 parochianen. Vermoed wordt dat het feitelijke aantal veel groter is en dat het aantal de komende tijd zal groeien vanwege de grote vluchtelingenstroom. Metropoliet Isaac Barakat vertelde over de talloze problemen van de gemeenschap.

Nogal wat vluchtelingen hebben in de opvangcentra te maken met dezelfde discriminatie als de mensen ervaren in hun geboorteland. Vader Abdullah uit Karlsruhe verhaalde van een vrouw van wie het kruisje om de nek werd afgerukt door een al te fanatieke moslim die ook vluchteling was en van een andere vrouw die seksueel bedreigd was. De uitspattingen waren voor de Duitse overheid aanleiding om het interne beleid bij te stellen. Het liefst zien de Antiocheense geestelijken, die oorspronkelijk een belangrijke thuisbasis in Damascus hebben, dat vluchtelingen bij familie of in de buurt van familie worden opgevangen.

Een ander groot probleem, zei metropoliet Isaac Barakat is de ogenschijnlijke hulp van al te opdringerige christenen uit West-Europa. Ze willen de vluchtelingen wel helpen, maar stellen expliciet of impliciet als voorwaarde dat men meedoet met het kerkelijk leven van de ontvangende gemeente, waardoor de orthodoxe identiteit opnieuw onder spanning komt te staan.

Vader Basilios Khamis, de pastor van de Antiocheense parochie in Nederland, vertelde over de tekorten van de gemeenschap in Nederland. Men hoopt op kerken die de Antiocheens Orthodoxe Kerk willen sponsoren met geld en met een onderkomen. Op die manier worden de vluchtelingen geholpen vanuit de identiteit die ze van huis uit gewend zijn. En raken ze niet ook nog verder geestelijk ontheemd.

Foto’s:
Boven metropoliet Isaac Barakat
Onder de complete delegatie met ook de vice-voorzitter van de Raad van Kerken prof. dr. Marius van Leeuwen