Nieuwe site pelgrimage

De Raad van Kerken heeft de website over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede vernieuwd. De website is nu al online. De officiële presentatie vindt plaats met een toelichting tijdens de inspiratiemiddag op 25 september.

De nieuwe site (een onderdeel van raadvankerken.nl) is vanuit de gebruiker geordend en kenmerkt zich door de eenvoudige navigatie. Er zijn veel plaatjes opgenomen, waarop je kunt klikken om je informatie te bereiken. Het aantal teksten is in het eerste deel van de navigatie sterk teruggebracht.

De oude site was vooral opgesteld vanuit de organisatie. Iedere keer als er een nieuw stuk binnenkwam werd het toegevoegd aan de teksten. Daardoor ontstond er een lange lap tekst waarop je al scrollend diverse rapporten van de Wereldraad van Kerken kon vinden.

De nieuwe site sluit meer aan bij de interesse van de bezoekers. Er is beduidend meer agogisch werkmateriaal opgenomen (zie ‘materialen’) en de insteek is persoonlijker en speelser (zie bijvoorbeeld de onderdelen ‘gebed’ en ‘woordenlijst’ bij levensstijl).

Het bureau stelt vast dat het redelijk lukt aan de pelgrimage een nieuwe associatie te koppelen van spiritualiteit en levensstijl. Klaas van der Kamp had in zijn boek Raven onmiddellijk na de assemblee van de Wereldraad in Busan gepleit voor deze insteek, die in het vervolg wellicht stimulerend kan werken op het engagement.

Met name de tijdschriften hebben teksten gepubliceerd die de levensstijl hebben verdiept. De dagbladen en rtv blijven qua publiciteitsmiddelen wat achter.

Voor deelname aan de inspiratiemiddag, klik hier

Voor het verkennen van het nieuwe onderdeel van de website, klik hier