Kerkelijke lijn Oikocredit

Een periode van heroriëntatie. Zo kan je deze jaren wel noemen, waarin kerkelijk gelieerde organisaties naar een nieuwe balans zoeken als het gaat om hun verhouding tot geïnstitutionaliseerde kerken. Enerzijds is de verbondenheid met de officiële kerken minder eenduidig. Anderzijds probeert men wel een lijntje aan te houden.

Je ziet het bij een organisatie als Pax, bij Oikos en ook bij Oikocredit  Nederland. Dinsdag was er een delegatie van de microfinancierder bij het bureau van de Raad van Kerken om te praten over de invulling van een op handen zijnde vacature in het bestuur, die men graag vanuit de kerken zou zien opgevuld. Daarmee blijft er een linking pin die kerken kan uitleggen dat het zinvol kan zijn om geld te beleggen in de fondsen van Oikocredit.

Oikocredit is als beleggingsorganisatie de laatste jaren aantrekkelijk gebleven, omdat het gegarandeerde rendement aantrekkelijk is. Naast Oikocredit zijn er banken als Triodos en ASN die ook vaak door kerken worden aangesproken vanwege hun ideële inslag en die een volledig dienstenpakket bieden. Oikocredit heeft als pre dat het oude rechten heeft waar het gaat om hulp aan initiatieven in de derde wereld.

Op de foto Ben Spekman, het scheidende bestuurslid, die vanuit een rooms-katholieke achtergrond was voorgedragen vanuit de kerken; en Jacobine Geel, die als onafhankelijk bestuursvoorzitter sinds mei 2014 gezicht geeft aan het bestuur van Oikocredit Nederland.