Aandacht vervolgde christenen

Het bestuur van de Aramese Federatie vraagt kerken in Nederland opnieuw de klokken te luiden voor de vervolgde christenen. ‘Alle gemeenschappen lijden in Syrië en Irak, maar extremistische groepen zoals Islamitische Staat voeren een schaduwoorlog tegen de Arameeërs en de andere christelijke minderheden. Honderd jaar na de genocide in nota bene dezelfde regio waar honderd jaar geleden de genocide plaatsvond’, aldus een brief. Het gaat om een actie op 15 augustus 12.00 uur. 

Men vervolgt met: ‘Het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd hoe huizen van Aramese christenen in Noord-Irak werden gemarkeerd met de Arabische letter N. Daarna werd er een ultimatum ingesteld. Dit leidde tot de massale vlucht van Aramese christenen. In Syrië is hetzelfde patroon zichtbaar’.

Afgelopen week heeft Islamitische Staat meer dan 250 Aramese christenen ontvoerd uit Al-Qaryatayn (Syrië). In een telefoongesprek met het stichtingsbestuur en in gesprek met het Reformatorisch Dagblad is aangegeven, dat de oproep om de klok te luiden misschien wat weinig voorbereiding heeft gehad, en daarom niet overal zal doorklinken. Maar met het plaatsen op de website, hoopt het bureau van de Raad in ieder geval bezoekers te informeren, zodat men zich kan aansluiten bij het initiatief, dan wel de moeilijke positie van de vervolgde minderheden een plek kan geven in de voorbede.

Zoals bekend heeft de plenaire Raad van Kerken eerder expliciet de verbondenheid met vervolgde minderheden uitgesproken. In de laatste uitgave van het Oecumenisch themanummer (‘Met liturgie naar buiten’) is een gebed opgenomen van Iraakse christenen. En het is de bedoeling om ook verder met organisaties te kijken wat er aan andere mogelijkheden haalbaar zou kunnen zijn.

Gebed om vrede

Here God
De situatie is zorgelijk.
Het lijden is zwaar en beangstigend.
Spaar het leven van uw kinderen.
Geef geduld en moed
om getuige te zijn van menselijke waarden
bezield met vertrouwen en hoop.
Vrede is het fundament van leven.
Geef vrede en stabiliteit.
Stel mensen in staat
om met elkaar te leven
vol respect en vreugde
voor uw aangezicht.
Glorie zij u, Heer, voor eeuwig.
Glorie zij u, Heer, ook in ons leven.

(vrij naar een christelijk gebed uit Irak)