Speciale website klimaatloop

Er is een speciale website gemaakt over de klimaatloop die vanaf 6 september op verschillende plaatsen in Nederland wordt gehouden. Een ieder die dat wil kan een kijkje nemen op: www.klimaatloop.nl.

Er komen in de loop der tijd nog diverse aanvullingen op de site, zoals overwegingen, achtergrondmateriaal, links naar andere klimaatlopen e.d. Maar de kern van verschillende etappes, een handreiking en een onderbouwing zijn al beschikbaar. De klimaatloop is herkenbaar aan een speciaal logo, dat bij de verschillende activiteiten wordt gebruikt.

De website biedt de gelegenheid om plaatselijk met de klimaatloop mee te doen, bijvoorbeeld door een themadienst aan het klimaat te wijden. Verder zijn er vijf etappes uitgezet voor mensen die willen meelopen om de politici die in december in Parijs bij elkaar komen voor een klimaatconferentie uit te nodigen om serieuze afspraken te maken. De start van de etappes is op 19 september in Winsum en Peize bij Groningen en in Drenthe. De laatste etappe van 15 november loopt uit op het drielandenpunt. Het stokje van de klimaatloop wordt dan overdragen aan vertegenwoordigers van kerken in Duitsland.