Wake up call Mariënburg

De vereniging Mariënburg zal het najaarscongres wijden aan het thema ‘armoede’.  De vereniging ziet het als een wake up call aan de kerken in Nederland om zich duidelijk uit te spreken over de problemen die de Nederlandse samenleving kent rond armoede, ongelijkheid van kansen en vluchtelingen. 

Op het congres dat op 31 oktober 2015 in het Beatrixtheater zal worden gehouden, zullen diverse prominente mensen aan het woord komen, onder wie staatssecretaris Jetta Klijnsma, Hans van Vliet commissioner van het Leger des Heils, prof. Herman Noordergraaf en bisschop Gerard de Korte. Er zal een markt worden gehouden van plaatselijke diaconale projecten die aan elkaar ideeën kunnen uitwisselen.

Het initiatief sluit goed aan bij de inspanningen van de Raad van Kerken om te komen tot een knooppunt Kerken en Armoede. Dit initiatief zal op 16 oktober (dus twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst van de Mariënburg-vereniging) naar buiten treden met een presentatie van een top-100 van armoede-initiatieven in Nederland.

Het programma van de vereniging Mariënburg begint om 9.30 uur met een opening door voorzitter Henk Baars. Dan krijgt Jetta Klijnsma het woord (10.30 uur), vervolgens prof. Jozef Wissink (11.15 uur). Dan volgt er een debat met mw. Rian Ederveen, dr. Roeland van Geuns en mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Henk Meeuws, prof. dr. Herman Noordegraaf en comm. Hans van Vliet (12.00 uur).  ’s Middags is er een zangrepetitie olv Geert Hendrix en veel samenzang. Om 16.00 uur vindt er een prijsuitreiking plaats en is de sluiting. De entreeprijs inclusief koffie, thee en lunch is 20 euro.

Foto: embleem van het congres