Onderkant de dupe

Er zijn arbeiders in Europa die niet meer dan één euro per uur betaald krijgen, en die – om nog enig inkomen te genereren – vaak twaalf uur of langer per dag moeten werken, soms zeven dagen per week. De huisvesting is slecht. En er zijn amper rechten op en mogelijkheden voor vakantie. De Europese Kerkenconferentie wijst daarop in een perspublicatie, waarbij men gebruik maakt van de recent verschenen studie van the European Union Agency for Fundamental Rights.

Het rapport laat zien hoe werknemers worden uitgebuit en op zoek naar voldoende inkomen soms van het ene naar het andere land zwerven. Het komt op diverse plaatsen voor in de EU. Expert Alice Hamilton vertelt, dat het misbruik in diverse sectoren voorkomt, zoals de landbouw, de horeca, het thuiswerk en manifacturen. De EU sprak voor het rapport met 616 professionals, verdeeld over 21 staten, en men onderzocht 217 casestudies en voerde 24 groepsgesprekken.  Om tot betere omstandigheden te komen, zal er een betere monitoring moeten zijn, meer samenwerking van inspectie en politie, meer bewustzijn van de situatie bij de gedupeerden en verfijndere wetgeving. Het rapport is verkrijgbaar via fra.europa.eu.

Overigens laat een recente inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland zien dat de lonen van de laagopgeleiden steeds meer gaan achterlopen bij de lonen van de mensen met een middelbare en hogere opleiding. Bruto verdienen laagopgeleiden 14 euro, anderen krijgen al gauw 31 euro. In de achterliggende jaren is het inkomen van laagopgeleiden nog enigszins gedaald, waar dat van anderen steeg. Deel van de problemen vloeit voort uit de globalisatie, waarbij juist eenvoudig handwerk uit rijke landen verdwijnt en wordt overgeheveld naar landen met lage lonen.

Foto: Nogal wat bedrijven laten mensen aan de onderkant tegen zeer lage lonen werken