Jaarverslag 2014

van de beraadgroep Samenlevingsvagen

Recent presenteerde de beraadgroep Samenlevingsvragen het verslag van de activiteiten in 2014. Omdat het terrein van de beraadgroep Samenlevingsvragen werd ervaren als heel breed is gekozen voor een inperking, ontleend aan de vierslag van de Vredesconvocatie van Kingston: ‘vrede in de gemeenschap’, ‘vrede met de aarde’, ‘vrede in economische relaties’ en ‘vrede onder de volkeren’.

In 2014 bracht de beraadgroep advies uit aan de Raad over het euthanasiedebat, de christenvervolging en, op initiatief van de beraadgroep zelf, boog men zich over de werkloosheid. Daarnaast is er een regelmatig contact met de projectgroep Vluchtelingen en de taakgroep Ecologische duurzaamheid.

Voor het complete jaarverslag: klik hier