Europees burenbeleid

Europa moet werken aan nieuw burenbeleid. Dat stelt de Europese Kerken (CEC) samen met enkele partners in een bijdrage aan een consultatie van de Europese Commissie. De discussie vindt plaats in wat ambtenaren benoemen als ‘the European Neighbourhoud Policy (ENP)’. Doel van dit beleid is de EU meer te betrekken bij het beleid in de lidstaten zelf. Dat is belangrijk, onder meer om de samenhang te vergroten tussen oost en zuid.

Ds. dr. Peter Pavlovic, studiesecretaris van de CEC, is één van de ondertekenaars. Hij doet voorstellen voor verbetering van het huidige beleid. Hij pleit voor een betere omschrijving van wat ‘goede buren zijn’ precies betekent. De kerken verwijzen daarbij naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan, en stellen dat goede buren van elkaar zijn veel meer wil zeggen dan dat er sprake is van economische voorspoed en veiligheid.

Respect voor culturele diversiteit is één van de kritische factoren, aldus de kerken. De nieuwe ENP moet daarom flexibeler worden opgesteld en rekening houden met verschillen in diverse EU-landen. Daarbij kan het nuttig zijn aan te sluiten bij bestaande samenwerking van bijvoorbeeld kerken en diverse burgerlijke initiatieven. De dialoog kan nadrukkelijker op de agenda komen, juist waar het gaat om gesprekken met kwetsbare groepen.

In samenwerking met de migrantenorganisatie van de Europese kerken, die nog steeds geen integraal onderdeel is van de CEC zelf, wordt aangedrongen op transparante migratieregels en facilitering van de visa-regeling.