Moslimgroet voor Ramadan

Moslims vieren dit jaar de jaarlijkse Ramadan van 18 juni tot 16 juli. Op 17 juli vindt daarna het Suikerfeest plaats. Christenen die een groet in verband met deze dagen naar de moslimgemeenschap willen sturen kunnen gebruik maken van een opzet, die vanuit de Raad van Kerken wordt aangeboden.

De groet van 2015 sluit aan bij de actuele situatie, waarin helaas nogal wat mensen bij het horen van het woord islam allerlei (naar ons idee verkeerde) associaties hebben van intolerantie, angst en zelfs geweld en oorlog. ‘In de vastenmaand wordt zichtbaar waar het in de islam ten diepste om gaat: om het delen met diegenen die niets te eten hebben, om een concentratie op de Allerhoogste, om de menselijkheid’, aldus de groet. ‘Wij wensen u een gezegende Ramadan toe, vol medemenselijkheid en vrede en we hopen dat dit een uitstraling mag hebben naar onze samenleving en naar onze wereld’.

In het afgelopen jaar stonden moslims, joden en christenen samen stil bij de beeldvorming. Er was onder meer een congres in Amsterdam onder de titel ‘De verlegenheid van de religies’. Daarin werd een toelichting gegeven vanuit verschillende religies hoe men omgaat met fundamentalisme wat te weinig voeling houdt met de kern van het geloof, waar de hele groep voor wil staan.

Klik hier voor de Ramadangroet in pdf; klik hier voor de Ramadangroet in Word.

Foto: In het Duitse parlementsgebouw is een interreligieuze gebedsruimte, waarin kunstvoorwerpen hangen van drie religies. Op de foto de illustratie die bij de moslimgemeenschap hoort en die de hadj, de bedevaartstocht verbeeldt naar Mekka.