Gosker leidt jubileum

Dr. Margriet Gosker zal als projectmanager van de Protestantse Kerk op vrijwilligers- basis leiding geven voor de invulling aan de Reformatie-herdenking. Zij is gekozen als coördinator en aanjager van de verschillende activiteiten die in 2017 moeten plaatsvinden. Dan is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg spijkerde.

Deze daad wordt vaak als beginpunt gezien van de Reformatie. De Protestantse Kerk, die haar wortels heeft in de Reformatie (en in de Vroege Kerk, zullen katholieke Protestanten toevoegen), wil stilstaan bij deze gebeurtenissen en heeft daarom in april een advertentie geplaatst in het blad Kerkinformatie. Daarin staat dat er twee brandpunten zijn voor de Protestantse Kerk:

1. Wat is de betekenis van het Protestantisme in kerk en samenleving geweest en welke kracht en inspiratie ligt er ook voor de toekomst;
2. Hoe versterken we onze oecumenische contacten met het oog op een geloofwaardig verkondigen en voorleven van het evangelie in onze samenleving.

Margriet Gosker heeft een lange staat van dienst, zowel in de Protestantse Kerk (Je hoeft haar niet uit te leggen wat een ‘deputaat’ was, ze is het jarenlang geweest) als in oecumenische kring. Ze is onder meer lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken. Gosker heeft zich sinds het verschijnen van het Limarapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 in het bijzonder beziggehouden met het ambt en met de oecumenische discussies. Zij promoveerde ook op dat onderwerp in 2000, summa cum laude. Naar verwachting zal dr. Margriet Gosker twee tot drie dagen per week aan haar nieuwe taak besteden.

Meer wellicht nog dan in Nederland spreekt het jubileum tot de verbeelding van de evangelische Duitsers. Prof. dr. Margot Kässmann werd daar al in 2012 benoemd tot ‘Botschafterin des Rates der EKD für das Reformations Jubiläum 2017’. Zij heeft een speciaal kantoor voor haar werk in Berlijn. 

Foto’s:
1. Dr. Margriet Gosker
2. Speciaal bord bij de ingang van het bureau van Kässmann in Berlijn