Nederlanders naar Stuttgart

Vele tientallen Nederlanders zullen de evangelische Kirchentag bijwonen, die van 3 tot 7 juni in Stuttgart wordt gehouden. ‘Damit wir klug werden’ is het thema, wat ontleend is aan Psalm 90,12.

Ds. Margarithe Veen, preses van de Raad van Kerken in Friesland en lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap, weet van ongeveer dertig mensen die net als haar zullen afreizen naar Duitsland onder wie ook de preses van de Protestantse Kerk ds. Karin van den Broeke. Ze heeft hoge verwachtingen van het programma, waarin diverse prominente politici een bijdrage leveren aan een Bijbelstudie, waar ook mensen als Kofi Annan en Angela Merkel te beluisteren zijn en waar je meer dan een uur voor het begin aanwezig moet zijn in de zaal wil je het optreden van Margot Kässmann bijwonen.

Wat Margarithe Veen betreft is ook de slinger van mensen opvallend, die men als een ketting van vrede door de stad Stuttgart rijgt. Het thema ‘vrede’ krijgt veel aandacht, onder meer met bezinningen over de verhouding tussen Rusland en Duitsland en de ontwikkelingen in de Oekraïne. Op zaterdag zijn er diverse workshops over de pelgrimage. Olav Fykse Tveit houdt er zaterdagmiddag een lezing over. Een uitvoerig programma is te vinden op www.kirchentag.de. Margarithe Veen heeft toegezegd iets van haar impressies beschikbaar te stellen voor deze website.

Foto: collage van sprekers bij de Kirchentag