Kerkespul naar buiten

Diverse mensen hebben een filmpje opgenomen om de aandacht te vestigen op de kerkennacht, die in het weekend van 19 tot 21 juni wordt gehouden. Ze hebben een onderwerp uitgekozen dat in hun kerk een rol speelt en dragen het naar het kerkplein buiten. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, draagt een brood naar buiten. Geert van Dartel, directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, heeft een beeldje van Willibrord bij zich en Klaas van der Kamp timmert een bordje met een Bijbeltekst op de deur van een gotische kerk in zijn woonplaats.

De kerkennacht 2015 staat voor de deur. In het langste weekeinde van het jaar gooien kerken en gebedshuizen, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Niet alleen In Nederland, maar in heel Europa. In Nederland is gekozen voor het weekend van 21 juni, de kortste nacht van het jaar. Zo’n vijftig kerken doen mee en zetten korte programma’s op in hun kerk om de passanten een idee te geven van waar je bij geloof en kerk aan kunt denken. Soms is er een korte preek van een leek, dan weer muziek of een toelichting op een diaconale inspanning. Het zijn – dat moge duidelijk zijn – vooral de creatieve invullingen die de aandacht van mensen opeisen.

Thema in 2015 is ‘Kerk binnenstebuiten’. Dat is de reden om voorafgaand aan de kerkennacht allerlei dingen uit de kerk naar buiten te brengen. Karin van den Broeke heeft een brood in handen op een filmpje. ‘Ik vind het delen van het breed één van de mooiste momenten in de kerk. Het laat zien dat we allemaal gelijk zijn en dat er genoeg is voor iedereen’.

Geert van Dartel gaat met een beeldje vanuit zijn rooms-katholieke kerk in Oss naar de Willibrordput. Willibrord is de patroonheilige van de kerk in Nederland, legt hij uit, vele kerken en parochies dragen zijn naam. En hij zoomt vervolgens in op het beeld en laat zien hoe de kerk rustend op een boek is geplaatst in de hand van Willibrord.

Bert Kuipers, voorzitter van de organisatie van kerkennacht, brengt een beeldje van de Han Petri uit de Laurenskerk naar het grote plein in het midden van Rotterdam. Het beeldje – verwant aan het doopvont in de kerk – is een symbool van hoop voor hem.

Klaas van der Kamp heeft desgevraagd een filmpje laten plaatsen op YouTube en Facebook waarbij hij een oud bordje dat vroeger bij het doen van belijdenis werd uitgereikt, naar buiten brengt en op de deur van de kerk spijkert. Het moet buiten zichtbaar zijn, zo is zijn redenering.

Ieder die dat wil kan de kerkennacht bezoeken. Op www.kerkennacht.nl is een overzicht te vinden van de talloze kerken die meedoen.

Foto’s
Kunst in de kerk van Schokland, in deze context nieuwsgierigheid suggerend voor wat er in de kerk gebeurt