Nederlands cadeau patriarch

Jan Jorrit Hasselaar, voorzitter van de werkgroep Ecologische Duurzaamheid, heeft deze week samen met prof. dr. Peter-Ben Smit een exemplaar aangeboden van het boek ‘On ongoing discussion’ aan de patriarch van Constantinopel. De overhandiging vond plaatst tijdens de zogenaamde Halkı Summıt, het jaarlijkse duurzaamheids-symposium van de patriarch. Eerdere symposia waren o.a. op de Zwarte Zee, Antartica en Mississippi en werden georganiseerd met UN (Kofi Annan) en de Europese Commissie.

De patriarch nodigt bij de Halki Summit zo’n 40 leiders van bedrijfsleven, overheid, media, religie en wetenschap uit om met elkaar 4 dagen in een bepaald gebied de kijken wat de vragen zijn en wat een ieder daar vanuit zijn of haar eigenheid aan kan doen, zie ook http://www.halkisummit.com/.

Het boek dat gepresenteerd werd heet officieel ‘The Green Patriarch in the Netherlands: An Ongoing Conversation’, daarin worden de ecologische en spirituele visie van Bartholomeüs I, patriarch van Constantinopel, gepresenteerd. Bartholomeüs I, patriarch van Constantinopel, weet wereldwijd belangrijke impulsen te geven voor de discussie over duurzaamheid. Hij doet dit vanuit de orthodoxe traditie. Als patriarch van Constantinopel is hij de leidende geestelijke binnen de Oosters-Orthodoxe Kerken. Vanwege zijn ecologische inzet gaf Al Gore hem de bijnaam “groene patriarch.”

Het nieuwe boek is gebaseerd op het bezoek van de patriarch aan Nederland in mei 2014. Koning Willem-Alexander ontving Bartholomeüs I in audiëntie. De “groene patriarch” hield een grote publiekslezing met een coreferaat van Jan Peter Balkendende. In een exclusieve “ronde tafel” ging hij in gesprek met politici, wetenschappers, en religieuze leiders. Het boek biedt alle teksten van de patriarch, reacties uit wetenschap en maatschappij, en een rijke fotodocumentatie. De “groene patriarch” bezocht Nederland op uitnodiging van de Oud-Katholieke Kerk.

Nieuwe ronde tafel

In Nederland is de inspiratie van patriarch Bartholomeüs het uitgangspunt voor een volgende “ronde tafel” op 28 oktober (Kijkduin). Jan Peter Balkenende, de hoogleraren Erik Borgman, Pier Vellinga, en leiders uit wetenschap, politiek, bedrijfsleven en religie zullen in gesprek gaan over een visie voor duurzaamheid in Nederland. Gastheer is aartsbisschop Joris Vercammen; de bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de Oud-Katholieke Kerk, in samenwerking met diverse partners uit het bedrijfsleven.

Uitgave: Jan Jorrit Hasselaar/Peter-Ben Smit (red.), The Green Patriarch in the Netherlands: An Ongoing Conversation (Amersfoort, 2015) is verkrijgbaar via:www.okkn.nl/webwinkel/139 (EUR 25,-)

Foto:
Impressie van de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan patriarch Bartholomeüs I, met behalve de patriarch links Jan Jorrit en rechts Peter-Ben (foto: Philip Sand)