Uitslag inventarisatie vluchtelingenwerk

In januari hebben wij vanuit de landelijke projectgroep vluchtelingen van de Raad van kerken NL een inventarisatie gehouden onder 200 Raden van kerken in Nederland over de activiteiten die in en vanuit kerken worden gedaan voor vluchtelingen in ons land. Wij ontvingen 39 reacties, waarvoor wij u hartelijk bedanken. Graag willen wij u de uitslag van deze inventarisatie vandaag aanbieden.

De laatste tijd zijn vluchtelingen veel in het nieuws. Wat hebben wij vluchtelingen in Nederland te bieden, ook hen die niet in ons land mogen blijven om verschillende redenen? En kunnen wij iets betekenen voor al die honderden vluchtelingen die elke dag in een bootje de zee op gaan, om Europa te bereiken?

Vanuit verschillende kerken blijken we veel praktische hulp te bieden aan vluchtelingen of organisaties te steunen die zich op allerlei manieren voor vluchtelingen inzetten. Toch geven ook veel kerken aan, geen aandacht voor vluchtelingen te hebben. Helaas wordt uit de antwoorden in de enquêtes niet duidelijk, waarom dit zo is.

Al met al geeft de uitslag van de inventarisatie een goed beeld van de activiteiten van kerken t.a.v. vluchtelingen in ons land. Wij zullen ons best doen om de komende tijd de specifieke vragen die ons gesteld zijn in de enquêtes, te beantwoorden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via onderstaand email adres of het secretariaat van de Raad van Kerken NL: rvk@raadvankerken.nl.

Lees hier het volledige rapport [PDF]