Zinvol herdenken

Talloze plaatsen bereiden zich voor op de dodenherdenking van 4 mei en op Bevrijdingsdag van 5 mei. Zowel de werkgroep Vieren als de Groene websites bieden materiaal aan ter inspiratie om op een zinvolle manier invulling aan deze dagen te geven.

Tini Brugge van de groene websites wijst op het belang zich de namen te herinneren. Vergeet-mij-nietjes bloeien volop tijdens deze dagen dat we stilstaan bij het koningschap, bij hen die vielen voor onze bevrijding, bij hen die stierven en sterven – nog dagelijks-, door oorlog, geweld, machtsmisbruik. Een zinvolle keuze dus.

Het getuigt ook van respect als we niet vergeten… niet vergeten wat vrijheid ten diepste betekent, en ook bereid zijn te werken aan vrede… We bidden daarom mee met de woorden van ds. Perla Akerboom- Roelofs:

Geef ons de moed en de kracht
om de onmacht, woede en haat,
die muren optrekt tussen mensen,
te overwinnen.

Klik hier voor meer teksten, onder meer van Perla Akerboom en van Willem Blonk. Op www.symbolischschikken.nl vindt u in aansluiting op de tekstsuggesties van de Raad rond Herdenken, (zie Vieren) allerlei passende schikkingen met bloemen van het seizoen, rond Bevrijding en Vrede.